VI Raciborskie Targi Edukacyjne

Z roku na rok rozwijają się targi edukacyjne organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Liczny udział młodzieży świadczy o zapotrzebowaniu na taką formę preorientacji zawodowej – stwierdza organizatorka targów Beata Jakubik.Przede wszystkim podczas prezentacji staramy się przekazać młodzieży pełną i rzetelną informację o możliwościach dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych – komentuje koordynator VI Raciborskich Targów Edukacyjnych Beata Jakubik. Nie zdarza się, by młodzi ludzie, wybierając dla siebie szkołę, zawód, miejsce pracy nie poszukiwali możliwości zwiększenia swoich szans na rynku pracy. Pytają o kierunki i profile kształcenia, możliwości kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach sytemu edukacji. Rozmawiają o sposobach realizacji zadań szkoły, o zapleczu dydaktycznym placówki i o innych pozadydaktycznych działaniach.
Młodzież domaga się informacji, bo jest świadoma, że decyzja o wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia będzie miała wpływ na przyszłość, powodzenie i karierę zawodową.

Przez dwa dni swoje stoiska wystawiały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Grunt to pomysł, jak przyciągnąć młodzież do swojej placówki, co zaoferować, czym zaskoczyć. Większość szkół przygotowała prezentacje multimedialne, ale były i takie, które na wstępie kusiły łakociami, obietnicą udanej fryzury, kolorowymi folderami i gazetkami ściennymi. ZSOMS wystawił swoje najokazalsze puchary, a uczniowie II LO oczekiwali na gości z gimnazjów juz przed drzwiami poradni. Odwiedzający targi to gimnazjaliści z całego powiatu, z gmin ościennych, a nawet spoza województwa.


Ofertę edukacyjną na rok 2007/2008 zaprezentowały już wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu raciborskiego: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, ZSOMS, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Mechanicznych, Społeczne Liceum Ogólnokształacace RTO „Szkoła”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w R-rzu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w R-rzu.


19 kwietnia ofertę przedstawią uczelnie wyższe, szkoły policealne, średnie szkoły uzupełniające. Zaprezentuje się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, obok swoje stoiska ustawią Szkoły Policealne i Technika Uzupełniające ZSE, ZSB, ZSM w Raciborzu, Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu, Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1w Raciborzu, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w ZSO oraz Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych.
Wśród gości spoza Raciborza stoiska przygotowały: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – oddział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, Ośrodek Dydaktyczny UŚ w Rybniku, Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W tym dniu istnieje też możliwość spotkania się młodzieży z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy panią Ireną – Weronika Piasecką.
/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here