VII sesja Rady powiatu raciborskiego

We wtorek 24 kwietnia o godz. 15.00 spotkają się na kolejnej sesji radni powiatu.

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego doręczono w dniu 16.04.2007r.
6. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
7. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here