Wybieramy zawód, wybieramy szkołę

Celem targów było umożliwienie jak największej liczbie młodzieży zapoznania się z ofertą edukacyjną i zawodową szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych. Zwiedzający targi uczniowie poprzez bezpośredni kontakt i rozmowę
z przedstawicielami szkół oraz otrzymane ulotki, broszury, oglądane pokazy multimedialne, prezentacje video i pokazy działań praktycznych ( np. gotowania, fryzjerstwa, makijażu i inne ) poznali pełną ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. W dniach 17.04.2007r. – 19.04.2007r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu odbyły się VI Raciborskie Targi Edukacyjne.Celem targów było umożliwienie jak największej liczbie młodzieży zapoznania się z ofertą edukacyjną i zawodową szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych.Tegoroczne targi edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem, odwiedziło je 1888 osób.Dwa pierwsze dni targów adresowane były do gimnazjalistów. Ofertę edukacyjną na rok szkolny 2007/2008 prezentowały szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu tj.:

-Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu – II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

-Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
w Raciborzu

-Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

-Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

-Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

-Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

-Społeczne Liceum Ogólnokształcące Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła”

-Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej

-Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach

-Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

-Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego
w RaciborzuW ciągu dwóch pierwszych dni targi odwiedziło 1304 gimnazjalistów i osób dorosłych ( rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych). W przeważającej ilości były to osoby
z naszego powiatu, oprócz nich na targi przyjechali uczniowie
z powiatu wodzisławskiego i woj. opolskiego.Trzeciego dnia targów zwiedzającymi byli uczniowie ostatnich
i przedostatnich klas szkół średnich oraz zasadniczych szkół zawodowych. Ogółem w dniu 19.04.07 targi odwiedziło 584 osoby.W porównaniu do lat poprzednich wzrosła liczba prezentujących się szkół wyższych i szkół policealnych. Prezentowały się następujące szkoły:

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

-Szkoła Policealna, ZSZ dla Dorosłych, kursy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

-Szkoła Policealna, Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Raciborzu

-Szkoła Policealna, Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Budowlanych
w Raciborzu

-Szkoła Policealna, Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Mechanicznych
w Raciborzu

-Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu

-Szkoły Policealne Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu

-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

-Szkoła Policealna, Technikum Uzupełniające i Liceum Wieczorowe dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Raciborzu

-Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych w Raciborzu

-Roczna Szkoła Paznokci, kursy w Centrum Szkoleniowym ,,Nefretete” w Raciborzu.

Prezentacje uczelni spoza Raciborza:

-Politechnika Śląska w Gliwicach

-Uniwersytet Opolski

-Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

-Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – Ośrodek Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

-Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku

-Rybnicki Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

-Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Katowicach.W celu przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy oraz ukazania potrzeby uwzględnia wymagań rynku pracy w planach związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia umożliwiono jej kontakt z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborza.Prezentacje szkół i placówek oświatowych były przemyślane
i doskonale przygotowane. Zwiedzający targi uczniowie poprzez bezpośredni kontakt i rozmowę z przedstawicielami szkół oraz otrzymane ulotki, broszury, oglądane pokazy multimedialne, prezentacje video i pokazy działań praktycznych ( np. gotowania, fryzjerstwa, makijażu i inne ) poznali pełną ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Mogli zaplanować swoje dalsze kształcenie oraz przygotować się do wejścia na rynek pracy.


Dziękujemy wszystkim szkołom, uczelniom, placówkom oświatowym i osobom, które zaangażowały się w organizację
i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.Dziękujemy młodzieży i jej opiekunom za tak liczne skorzystanie
z naszego zaproszenia i przyjście na VI Raciborskie Targi Edukacyjne.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here