Powiat rozstrzygnął konkursy…

Powiat rozstrzygnął konkurs na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiat na zadania z zakresu pomocy społecznej w sumie przeznaczył 61 tys.zł.
Najwięcej, bo aż prawie 27 tys.zł. dostało Stowarzyszenia "Persona" na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego na realizację "Ośrodka interwencji kryzysowej". 16,5 tys.zł. przyznano Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka "Tęcza" na realizację zadania "Być dobrą matką – przeciwdziałanie i minimalizacja skutków przemocy w rodzinie", ponadto 10,5 tys.zł na "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych mającymi status osoby bezdomnej", z kolei 7 tys.zł. na zadanie "Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk patologicznych w Klubie dla Młodzieży "Strefa"" dostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń"

Ponad 40 tys.zł powiat rozdysponował na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 21 tys.zł. dostała "Persona" na realizację zadania "Godne życie – Ośrodek wsparcia i psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie". "Pomocna Dłoń" otrzymała ponad 9 tys.zł. na "Więcej niz słowa. Program integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem", prawie 7 tys.zł. otrzymało Hospicjum na "Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników Hospicjum", zaś 3 tys.zł. dostał Uniwersytet Trzeciego Wieku na "Promocję zachowań zdrowotnych seniorów".

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here