RKOP ma nowe władze

Walne zgromadzenie Raciborskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych wybrało nowe władze. Jej przewodniczącym został Piotr Dominiak, reprezentujący Stowarzyszenie ASK.

W skład prezydium weszli także: Urszula Soroka (Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"), Dawid Wacławczyk (Stowarzyszenie Artystów i Podróżników Grupa "Rosynant"), Jerzy Staroń (Raciborskie Towarzystwo Patriotyczne), Grażyna Płonka (Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej).

RKOP powstała na początku ubiegłego roku na mocy porozumienia podpisanego przez 13 organizacji pozarządowych. Liczba organizacji członkowskich Koalicji wzrosła i dziś liczy już sobie 17.


W trakcie pierwszego roku działalności Koalicji udało się zapoczątkować współpracę sektora pozarządowego z sektorem publicznym. Ucieleśnieniem tej współpracy jest uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach oceniających projekty składane przez organizacje pozarządowe do konkursów na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez starostę i prezydenta – mówi Piotr Dominiak. Udało się także zorganizować I Raciborski Festiwal Organizacji Pozarządowych, który miał istotne znaczenie dla promocji stowarzyszeń wśród raciborzan. Jednym z punktów Festiwalu była debata z udziałem kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Raciborza, której tematem przewodnim była współpraca samorządu z organizacjami.

W ciągu najbliższego roku członkowie Koalicji planują wspólnie aplikować o dotacje na realizację zadań publicznych. – Jeśli plany te uda się sfinalizować w postaci konkretnych projektów, wówczas zostaną złożone wnioski do Funduszy Strukturalnych UE oraz Mechanizmów Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wyjaśnia nowy prezes.

Przedstawiciele Koalicji deklarują, że podejmą także starania, aby rozwinąć współpracę z władzami gminy i powiatu. – Jeśli starosta i prezydent wykażą się otwartością i zaufaniem wobec III sektora w Raciborzu, wówczas możliwe będzie stworzenie partnerstwa publiczno-społecznego samorządów i organizacji pozarządowych. Pozwoli to wspólnie wnioskować o środki na realizację zadań publicznych, które dotychczas są realizowane ze środków budżetowych gminy i powiatu lub nie są realizowane wogóle – tłumaczy Dominiak.

Koalicja będzie też kontynuowała i rozwijała współpracę z samorządami w zakresie konkursów na realizację zadań publicznych. Planowane jest konsultowanie i opiniowanie Programu Współpracy organizacji pozarządowych z gminą i powiatem, a także budżetów obydwu jednostek samorządowych.

W 2007 roku podejmie się również organizacji II edycji Raciborskiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych, a także współorganizacji z Urzędem Miasta w Raciborzu Dnia Wolontariusza. Innym ważnym obecnie zadaniem dla Koalicji jest przekonanie pozostałych działających w mieście organizacji do przystąpienia do niej. – Mamy nadzieję, że liczba organizacji członkowskich się podwoi – mówi Dominiak.

W skład RKOP wchodzą: Hospicjum im. Świętego Józefa Zespół Opieki Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Raciborzu, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, Raciborskie Stowarzyszenie Twórców Kultury "Horyzont", Raciborskie Towarzystwo Patriotyczne, Stowarzyszenie Artystów i Podróżników Grupa Rosynant, Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców "Kupiec Śląski", Stowarzyszenie Menadżerów na Rzecz Zdrowego Miejsca Pracy "Armada", Stowarzyszenie na Rzecz Integracji "Podaj Rękę", Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA", Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej Oddział Dekalny w Raciborzu, Śląskie Towarzystwo Gospodarcze Pro Europa, Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here