Regulamin biegu ulicznego

0

I Raciborski Bieg Profilaktyczny już w sobotę.

 REGULAMIN


1.CEL


Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia


Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników


Popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców powiatu raciborskiego oraz w środowisku miasta Racibórz


Promocja miasta i gminy Racibórz
2. PATRONAT HONOROWY


Prezydent Miasta Racibórz
3. PATRONAT MEDIALNY


– Tygodnik „Nowiny Raciborskie”


– Raciborska Telewizja Kablowa


– Radio „Vanessa”


-Raciborski Portal Internetowy
4. ORGANIZATOR


Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu.


47-400 Racibórz ul. Słowackiego 48
5. WSPÓŁORGANIZATORZY


– Urząd Miasta i Gminy Racibórz


– Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz


– Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu


– MKS – SMS „VICTORIA” Racibórz


– Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
6. TERMIN I MIEJSCE


2 czerwiec 2007r – Racibórz – Plac Długosza
7. TRASA


Trasa biegów przebiegać będzie: START- ul. Nowa,(Biuro Podróży ORBIS) ul. Szewska, ul. Mickiewicza, META – ul. Nowa


Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna przed biegiem
8. WARUNKI UCZESTNICTWA


W imprezie uczestniczą uczniowie raciborskich szkół


Szkoły biorące udział w zawodach zgłaszają uczniów wg. przyznanego limitu osobowego


Każdy uczestnik biegu otrzymuje koszulkę w której ma obowiązek startu oraz kartkę startową wydaną przez organizatora biegu


Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników zawodów


Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać aktualną kartę zdrowia i pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w biegu. Za ważność kart zdrowia i zgody rodziców odpowiedzialni są opiekunowie zgłoszonych szkół
9. ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia szkół prosimy przesłać do dnia 25 maja 2007r.


Faksem – 032 415 44 56 lub email: [email protected]


karta zgłoszenia powinna zawierać: imię, nazwisko, rocznik, dystans, nr szkoły (karta zgłoszenia w załączeniu)


Zgłoszenia sztafet rodzinnych w dniu zawodów w biurze zawodów


10. BIURO ZAWODÓW


Biuro zawodów mieścić się będzie na Pl. Długosza od godziny 9.00 do 10.30 gdzie odbywać się będzie weryfikacja zgłoszonych zawodników (karty zdrowia lub zgody rodziców, legitymacje)
11. DYSTANS I KATEGORIE WIEKOWE


Bieg VIP-ów (osoby zaproszone) – 400m


Biegi dzieci


dziewczęta chłopcy


kl. I – II (ur. 1998-99) 400 m 400 m


kl. III – IV (ur.1996-97) 600 m 600 m


kl. V – VI (ur. 1995-96) 1000 m 1000 m


Gimnazjum I – II (ur. 1992-93) 1200 m 1200 m


Gimnazjum III (ur. 1991) 2000 m 2000 m


Sztafety rodzinne ( mama + tata + dziecko – rodziców mogą zastąpić dziadkowie) 3 x 200m


Sztafeta rodzin nauczycielskich o puchar Prezesa ZNP oddział Racibórz


( wystarczy, że jeden z dorosłych jest nauczycielem)
12. NAGRODY.


W biegach szkół podstawowych i gimnazjów zwycięzcy otrzymują puchary, za miejsca I-III zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe, za miejsca I-VI dyplomy


W sztafetach rodzinnych za miejsca I-III puchary


W sztafetach rodzin nauczycielskich za miejsca I-III puchary
13. SPRAWY ORGANIZACYJNE


– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne


– bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym


– w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną


– zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w SP Nr 4 w godz. od 10.00 do 14.00


– interpretacja regulaminu należy do organizatora
14. PROGRAM ZAWODÓW


11.00 – otwarcie zawodów


11.05 – bieg VIP-ów


11.10 – bieg I – II kl. Dz.


11.20 – bieg I – II kl. Chł.


11.30 – bieg III – IV kl. Dz.


11.40 – bieg III – IV kl. Chł.


11.50 – bieg V – VI kl. Dz.


12.00 – bieg V – VI kl. Chł.


12.15 – bieg I – II kl. Dz. Gm.


12.30 – bieg I – II kl. Chł. Gm.


12.45 – bieg III Gm. – Dz. i Chł.


12.55 – bieg – „sztafety rodzinne”


13.15 – dekoracja zwycięzców
15. INFORMACJA


Informacje na temat biegu można uzyskać po nr tel. 0602 534 330, 0696 363 031


Zobacz także .

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here