„To jest nasze profesorze pożegnanie…”

Ta maksyma w ubiegły piątek (22. 06.) przyświecała ceremonii zakończenia roku szkolnego w kuźniańskiej ZSOiT.

Ostatni dzień roku szkolnego, to nie tylko wręczenie świadectw, któremu towarzyszy zwykle podniosła uroczystość. To również czas podsumowania rocznej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. To czas, gdy na miniony okres patrzy się z dystansu, dokonuje się weryfikacji podjętych rozwiązań i oceny zrealizowanych projektów.


Miniony rok szkolny 2006/2007, to niewątpliwie okres wielu sukcesów osób uczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

- reklama -

Wśród uczniów wyróżnionych i nagrodzonych za swe osiągnięcia znalazła się m. in. Katarzyna Czajkowska, uczennica III klasy kuźniańskiego gimnazjum.


Kasia jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z fizyki. Uzyskanie wyróżnienia w konkursie przedmiotowym jest niewątpliwie wielkim sukcesem szkoły. Jest i drugi powód do dumy: K. Czajkowska oraz Roksana Mysz, to uczennice, które w ciągu ostatnich dwóch lat uzyskiwały średnią ocen powyżej 5, 1, wzorowe zachowanie oraz zdobyły co najmniej 85 punktów w egzaminie gimnazjalnym w minionym roku szkolnym.

Rodzicom utalentowanych uczniów, dyrekcja szkoły wręczyła listy gratulacyjne.


Wyróżnienia przyznano również tym uczniom, którzy swą postawą rozsławiali imię kuźniańskiej placówki w regionie. Specjalne podziękowania honorowym krwiodawcom (bo o nich tu mowa) złożyła opiekunka szkolnego koła PCK – mgr Łucja Gomółka. Dawcy z ZSOiT oddali łącznie 20 litrów tego bezcennego płynu.

Nie zapomniano również o uczniach, którzy brali czynny udział w różnych sportowych imprezach, a także o członkiniach szkolnego chóru.Za osiągnięte sukcesy w pracy dydaktycznej wyróżniono również nauczycieli. Wśród tego zacnego grona, znaleźli się m. in. dyrektor szkoły Kazimierz Szczepanik, Agata Strójwąs, Sabina Chroboczek-Wierzchowska, Arkadiusz Mróz i Mariusz Brześniowski.


Niezrównaną, niezłomną i niezastąpioną w pracy z młodzieżą jest także nauczycielka ZSOiT – Zofia Purol. Pani Zofia jest inspiratorem wielu przedsięwzięć aktywizujących młodzież do pracy na rzecz środowiska, aktywności w dziedzinach charytatywnych oraz kształtujących postawy obywatelskie wychowanków. Uczniowie pod jej okiem chętnie i aktywnie uczestniczą w uroczystościach i życiu społecznym naszej Gminy. Za swą działalność Z. Purol otrzymała specjalne podziękowania od Burmistrza Kuźni Raciborskiej – Rity Serafin.

Miniony rok szkolny był zarazem ostatnim rokiem pracy w kuźniańskiej szkole dla dwóch nauczycieli. Z dyrekcją i uczniami pożegnali się: nauczycielka j. angielskiego – Agnieszka Cyran (7 lat pracy) oraz nauczyciel matematyki i informatyki – Marek Sieńczak (11 lat spędzonych w murach ZSOiT).

/Cnc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here