Wakacyjny konkurs fotograficzny

0

Z okazji 50 urodzin Unii Europejskiej weź udział w konkursie fotograficznym
pt.: „Unia wokół Ciebie”.

Z okazji 50 urodzin Unii Europejskiej oraz w ramach przedsięwzięcia pt. BLIŻEJ UNII
Prof. Genowefa Grabowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
zaprasza mieszkańców województwa śląskiego
do udziału w konkursie fotograficznym
pt.: „Unia wokół Ciebie”.


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty i będzie przebiegał w dwu kategoriach wiekowych: młodzież (do lat 18) oraz dorośli.
Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa śląskiego, którzy lubią fotografować i zechcą podzielić się z nami swoimi wspomnieniami z wakacji spędzonych w Polsce, lub w innym kraju Unii Europejskiej.

2. Każdy autor może nadesłać najwyżej dwie prace, które dokumentują obecność Unii Europejskiej w jego wakacyjnym otoczeniu (w najbliższym sąsiedztwie: mieście, gminie, regionie lub – za granicą).
Oczekiwany wymiar prac: 18 x 24 cm; ewentualnie w formatach: A-4 (29,7 x 21 cm) i A-3 (27,7 x 42 cm).


3. Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko, data urodzenia, adres, tel. kontaktowy oraz ew. email;
b) tytuł pracy (zdjęcia);
c) data i miejsce wykonania zdjęcia.
Nadesłane prace należy opatrzyć opisem, korzystając z załączonego formularza.


4. Prace należy nadesłać w terminie do 29 września 2007 roku, na następujący adres:
Biuro Prof. Genowefy Grabowskiej,
ul. Św. Jana 10/2
40-012 Katowice, z dopiskiem Konkurs fotograficzny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki.
Dodatkowo prace konkursowe można także nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]


5. Specjalnie powołane jury dokona oceny prac i wybierze po trzy najlepsze zdjęcia (I, II i III nagroda) w dwu kategoriach wiekowych (młodzież i dorośli), które zostaną także zamieszczone na stronie internetowej www.grabowska.org.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród oraz wystawą nadesłanych fotografii, nastąpi w październiku 2007. O dokładnym terminie i miejscu jego rozstrzygnięcia, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną.


6. Nagrody w Konkursie jednakowe dla obydwu kategorii wiekowych:
I miejsce – profesjonalny aparat fotograficzny,
II miejsce – profesjonalny program komputerowy do obróbki zdjęć,
III miejsce – profesjonalny program komputerowy do obróbki zdjęć


7. Jury wybierze również dziesięć wyróżniających się prac, które już po zakończeniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.grabowska.org.pl. Spośród tych prac, internauci będą mogli wybrać (w drodze głosowania) najlepsze zdjęcie, które zostanie uhonorowane specjalną nagrodą publiczności..


8. Prawa autorskie: Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie.


9. Ochrona danych osobowych: Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowanym Konkursem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz 883).


10. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Posła do PE,
Prof. Genowefy Grabowskiej,
ul. Św. Jana 10/2,
40-012 Katowice,
tel. 0 32 6088365,
fax. 0 32 2064499,
email: [email protected]

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here