Ekologiczne Brzezie

Fundacja GAP Polska z siedzibą w Warszawie ogłosiła wojewódzki konkurs na realizację Programu EKO ZESPOŁÓW.

Nazwa konkursu brzmi: „Program ekozespołów w mojej szkole i przedszkolu„. Hasłem roku jest WODA.

Zdobywcą Pierwszej Nagrody została Szkoła Podstawowa nr 3 z Raciborza-Brzezia. Placówka uzyskała nominację do udziału w ogólnopolskim konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu 2007 roku w Warszawie.

- reklama -

Celem konkursu było tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu, poszanowanie zasobów wody w życiu codziennym, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, poszanowanie zasobów energii, ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów, ekologiczne zakupy i żywność, kształtowanie postawy świadomego konsumenta, wzmocnienie współpracy między nauczycielami w podejmowaniu działań na rzecz środowiska, upowszechnianie efektów działań ekozespołów w lokalnych mediach, na stronie internetowej szkoły.

Zasadą uczestnictwa w konkursie było prowadzenie przez każdego uczestnika ekozespołu pomiarów zużycia energii i wody w swoim gospodarstwie domowym. Ponadto, na specjalnym plakacie ekozespół prowadził pomiar zużycia energii w swojej szkole. Zestawienia wyników pomiarów w postaci wykresów i ich analiza pod kątem osiągnięcia efektu ekologicznego dokonali instruktorzy – nauczyciele SP nr 3 przeszkoleni na specjalnym kursie. Każdy uczestnik podjął pisemne zobowiązanie do działań na arkuszu „Przyłączam się„. Na zakończenie realizacji programu każdy ekozespół dokonał podsumowania podjętych zobowiązań i opracowano ich wyniki.

Kapituła konkursu oceniała wg następujących kryteriów:

– wykonanie przez każdego uczestnika ekozespołu pomiarów zużycia energii w swoim gospodarstwie domowym;
– podjęcie przez uczestników zobowiązań do działań i ich przeprowadzenie;
– różnorodność i innowacyjność działań podejmowanych w gospodarstwach domowych uczniów, w szkole i środowisku lokalnym – udokumentowanych zdjęciami i innymi formami,
– podejmowanie działań poszanowania wody w domu i szkole;
– zaangażowanie w działania społeczności szkolnej, rodziców, środowiska lokalnego;
– systematyczna, całoroczna realizacja programu ekozespołów;
– staranność wykonania, atrakcyjność i rzetelność przedstawionego sprawozdania.

Wyniki Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu-Brzeziu są spektakularne: 49 % oszczędności na zużyciu energii elektrycznej dzięki zastosowaniu świetlówek energooszczędnych; 38 % oszczędności wody dzięki zastosowaniu toalet z systemem zatrzymania wody, zgromadzenie 43,4 kg makulatury na ucznia. Świadomość proekologiczna wśród uczniów stawia SP nr 3 Racibórz-Brzezie w czołówce zaangażowanych placówek w działalność na rzecz ochrony środowiska.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here