Ile miasto nie zarobiło na sprzedaży Kamienioka?

Racibórz sprzedał w 2005 r. teren byłego stawu „Kamieniok” o powierzchni 15 ha za 11 mln zł, a więc ok. 70 zł za m2. Na jednej z sesji Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że w mieście był blokowany rozwój sieci handlowej, aby z korzyścią sprzedać teren Kamienioka. Czy tak było w istocie?W analogicznym okresie ceny transakcji nieruchomości pod usługi komercyjne w mieście sięgały 455-501 zł za m2. Tak więc zestawienie tych cen z ceną za Kamieniok pokazuje ile miasto „straciło” na sprzedaży tego terenu. Gdy dodamy do tego fakt, iż obecnie spółka, która nabyła ten obszar, sprzedaje z tego terenu ok. 3,9 ha za cenę powyżej 12 mln 400 tys. zł pokazuje to, jaką nieroztropnością wykazały się władze Raciborza. Czy nie można było np. podzielić teren Kamienioka na dwie działki lub więcej działek o wielkości 7 i 8 ha lub 5 i 10 ha i najpierw zbyć tę większą, a po zbudowaniu na niej centrum handlowego tę mniejszą za cenę, wielokrotnie wyższą?

A na dodatek z uzyskanej ze sprzedaży kwoty 11 mln zł należy odjąć 400 tys., które Miasto Racibórz straciło w przegranym procesie o zwrot jednomilionowego wadium wpłaconego przez Auchan w pierwszym przetargu. Na kwotę tę złożyły się odsetki w kwocie 273 tys. zł a pozostała część stanowiła zwrot zasądzonych opłat sądowych i koszty zastępstwa procesowego. Miasto w tej sprawie wniesie kasację od niekorzystnego wyroku sądu II instancji do Sądu Najwyższego (w I instancji miasto proces wygrało). Będzie to nas kosztować kolejne 60 tys. zł. I oby w tej sprawie Gmina Racibórz wygrała, bo zbyt wiele procesów, na zbyt duże sumy miasto w ostatnich latach przegrało. Z przegranych spraw trzeba będzie wyciągnąć odpowiednie wnioski, podobnie jak trzeba wyciągnąć wnioski ze sprzedaży terenów w mieście.

Na sesji Rady Miasta w dniu 30 maja 2007 r. radni podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonej przy ulicy Mariańskiej – Anny (o powierzchni 0.0168 ha), co do której Gmina skorzystała z prawa pierwokupu. Działka ta ma być sprzedana łącznie z 3 działkami sąsiadującymi o łącznej powierzchni 0.7640 ha. Cena tych działek sąsiadujących została wyznaczona w operacie szacunkowym na 3.173.994,70 zł a więc 415zł za m2. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że Prezydent Miasta uwzględni wniosek radnego Grzegorza Urbasa złożony na tej sesji, aby cenę wywoławczą tych działek ustalić na poziomie znacznie wyższym niż zostanie to ustalone w operacie szacunkowym, zważywszy na ceny nieruchomości w Raciborzu, zainteresowanie inwestorów tymi działkami oraz ich atrakcyjne położenie. Sądzę, że Miasto Racibórz mogłoby uzyskać ze sprzedaży tych działek najmniej ok. 4,5 mln zł, a biorąc pod uwagę ceny nieruchomości przy ulicy Lipowej – Opawskiej nawet 10 mln zł. Prezydent zapowiedział, że przetarg odbędzie się w II połowie 2007 r. Będziemy zatem czekać na ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu. No chyba, że znów jakieś nadzwyczajne zdarzenia obrócą bieg rzeczy w inną „bardziej właściwą” stronę.

/Tekst zaczerpnięto z "Oblicz" nr 6-7 z 2007 r.
Ryszard Frączek – autor jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Raciborskiej/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here