ZDW: Schiever źle wykonał robotę

– Czy ktoś już odbierał rondo przy Auchan? Chodniki są nierówne, studzienki już teraz się zapadają, a o krawężniki można zahaczyć – skarży się jeden z Czytelników w liście do redakcji.– Chwaliłem w myślach wykonawcę, że niby tak szybko szła mu robota, ale teraz widać, że szybkość nie poszła w parze z jakością! – denerwuje się Internauta.

22 sierpnia odbioru końcowego robót wykonywanych przez Schiever dokonał zarząd Dróg Wojewódzkich. Jak się dowiedzieliśmy stwierdzono wtedy liczne nieprawidłowości, niezgodności z przepisami prawa budowlanego. – Są to odchylenia w zakresie technicznego wykonawstwa robót, braku aktualnej, docelowej organizacji ruchu, braków w zakresie dokumentacji powykonawczej a nawet… samowolnego wprowadzania przez wykonawcę zmian projektu – informuje Krystian Dudek z ZDW. Jak podaje, przed rozpoczęciem przez inwestora prac, Zarząd prowadził uzgodnienia, co do zakresu i jakości mających się rozpocząć robót. Inwestor się do nich jednak nie zastosował. Zabrakło go także podczas odbioru.

– Nierówności w nawierzchni jezdni i chodników. Skutkiem są liczne zastoiska wody szczególnie w pobliżu kratek ściekowych. Nierówności w chodnikach powstałe prawdopodobnie z powodu niewłaściwej podbudowy oraz braku podsypki cementowo – piaskowej. Wady fizyczne zastosowanych materiałów powodujące ich pękanie. Wykonawca zastosował stare i zużyte kratki. Kostka brukowa i krawężniki są nierówno docięte. Niezgodna z projektem podbudowa powoduje pęknięcia nawierzchni pierścienia ronda. W końcu nie uporządkowano też zieleni w obrębie ronda. W ogóle całość wykonana jest nieestetyczne – wymienia Dudek.
Urzędowi nie podoba się też wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, który jego zdaniem zamontowane jest w „sposób nietrwały i często w nieodpowiednim miejscu”. Ponadto Dudek podaje, że projekt włączenia hipermarketu do drogi wojewódzkiej, zatwierdzone przez Marszałka Województwa Śląskiego utracił ważność 31 grudnia ubiegłego roku. – Co prawda istniejące oznakowanie nie zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu, jednak należy ponownie wystąpić do marszałka o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu – twierdzi rzecznik.

Do firmy Schiever skierowaliśmy w tej sprawie prośbę o komentarz. Niestety do chwili ukazania się artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wszystko wskazuje na to, że prace w okolicy hipermarketu wkrótce znów ruszą. Zgodnie z oceną ZDW wykonawca zobowiązany jest m.in. do rozebrania wszystkich chodników i wykonania ich ponownie. Tym razem już zgodnie z projektem. – Inwestor powinien wzmocnić nadzór nad kierownictwem budowy oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie zakresu kompetencji przez poszczególnych uczestników procesu budowlanego… – kończy Krystian Dudek.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here