Stypendia szkolne w gminie

Do 15 września uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.Pomoc materialna przysługuje uczniom ośrodków szkolno-wychowawczych, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów. Mogą się o nie ubiegać uczniowie którzy ukończyli 18 lat, a dla młodszych rodzice lub opiekunowie.

Stypendium przyznawane jest w formie całkowitej bądź częściowej refundacji zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia szkolne, pomocy rzeczowej, dofinansowania kosztów przejazdu, świadczenia pieniężnego. Kryterium dochodowe na członka rodziny ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 351 zł. netto.

/SaM/

Termin składania wniosków na rok szkolny upływa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych 15 września. Pozostałych obowiązuje termin składania wniosków do 15 października.

Wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. S. Batorego 6 lub ze strony internetowej BIP pod adresem www.bipraciborz.pl w dziale Załatwianie spraw / Procedury. Wypełnione wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz, pok. 303.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here