Warsztaty z anatomii uczuć Raciborza

W ramach 3. Raciborskiego Festiwalu Sztuki (21 – 23 września) odbędą się warsztaty społeczno – literackie, nazywane przez ich organizatorkę Annę Karwat „warsztatami z anatomii uczuć Raciborza”. Raciborski Portal Internetowy: Co będzie się działo podczas „warsztatów z anatomii uczuć Raciborza”?
Anna Karwat: Dotkniemy słowem miejskiej przestrzeni. Zaprezentujemy architekturę zmysłów. Przestrzeń tego miasta oraz plecionki słów z ulicy: podsłuchane rozmowy, dialogi, sondy uliczne, staną się źródłem tekstów o miejscu, które będzie naszym alfabetem.

RPI: Do kogo są adresowane?
A.K.: Do literatów, poetów, dziennikarzy, filozofów i wszystkich tych, którym nieobce jest szukanie słów i precyzowanie myśli. Pisanie, układanie słów, szukanie znaczeń i dopełnień, szukanie, tworzenie konTekstu. Jeśli to stanowi esencję czyjegoś życia, wyznacza cele jego dnia lub wywołuje tęsknotę za Morfeuszem, powszechnie nazywaną bezsennością – to znaczy, że może mieć ochotę na uczestniczenie w tych warsztatach.

RPI: W jaki sposób warsztaty będą przebiegały? Co chciałabyś zrealizować?
A.K.: Naszą świadomość w pierwszych etapach będzie tworzył Racibórz. Wyrzeźbi nasze zmysły, zakoduje klisze, które będziemy wywoływać pisząc. Każdy z nas wywoła inne kadry i w tym tkwić będzie wartość tego doświadczenia. Może zdążymy dowiedzieć się od siebie „Jak patrzą pisarze”? Plastycy widzą barwy, literaci widzą: czerwony, żółty, niebieski. Plastycy nie nazywają, literaci budują znaczenia, ich (nasza?) świadomość sięga poza słowo, a to bardzo niebezpieczna granica. Pracę nad warsztatem połączymy z doświadczaniem tożsamości pisarza, człowieka którego świadomość jest szukaniem słów. Komunikacja tekstów – pisany tekst odpowiedzią na wcześniej przeczytany. Transgresja w komunikacji z mieszkańcami i z ich tekstami. Odpowiedzi na szukanie tożsamości języka, pisarza i wyprofilowanie wspólnej dla nas wizji świadomości tworzenia. To nasze cele, ich penetracja i prezentacja. Zrozumienie i pokazanie poprzez napisane teksty. Podczas gdy inne pokazy będą oddziaływać na swoich adresatów fotograficznie, ramami, kadrami, ruchomymi obrazami – my postaramy się pokazać przestrzeń bez horyzontów, ram, klatek, bo taką możliwość stwarzają słowa. Pokażemy wolność jaką dają – poprzez nie narzucanie interpretacji. Autonomia słowa. Czy uda nam się ją pokazać? Udowodnić?

RPI: Miejscem waszej pracy będzie skwer przy ul. Batorego…
A.K.: Tak. Nasze parkowe lokum będzie miało „ściany”, po których nasi goście będą mogli pisać. Teksty będą inspiracją i motywem do interpretacji dla przechodniów. Inspiracja, zwłaszcza dobra, nie znosząca bierności i nie dopuszczająca ignorancji jest podstawą do nazywania, do szukania. Pierwszego dnia, w piątek 21 września o godz. 19.00 przedyskutujemy organizację pracy na dwa kolejne dni. Będziemy szukać tematów, które staną się materiałem do pracy. W tym samym czasie, mieszkańcy odwiedzający park będą mieli okazję próbować „nazywać” to co ich dotyczy, boli, wzrusza, zachwyca, niepokoi. Proszę o przesłanie tekstów, które mogłyby stać się taką inspiracją. Teksty dotyczące życia w Raciborzu, czyli także te najbardziej osobiste będą początkiem komunikacji z tekstami pisanymi na „ścianach”.

Anna Karwat
Kontakt :
[email protected]
skype: annakarwat

Czytaj też:
Raciborski Festiwal Sztuki – program
Berlińczycy pod pomnikiem Matki Polki
Amy J. Klement ubierze Matkę Polkę
Przygotowania do Raciborskiego Festiwalu Sztuki
Warsztaty na ulicy dla młodych animatorów
Pierwszy dzień 3. Raciborskiego Festiwalu Sztuki
3. Raciborski Festiwal Sztuki
50 kg Toma Swobody

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here