Gimnazjum Dwujęzyczne im. Eichendorffa

W duchu porozumienia przebiegało nadanie imienia Josepha von Eichendorffa raciborskiemu Gimnazjum Dwujęzycznemu w ZSO1. Uroczystość 15 września połączono z otwarciem parterowego budynku spajającego szkołę z salą gimnastyczną. Święto szkoły, dzień wcześniej otworzyła msza za uczniów, absolwentów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowym kościele Wniebowzięcia NMP. Wieczorem, spotkali się absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego i maturzyści z 1955 roku. Do spotkania, podczas uroczystości w auli szkolnej nawiązał Joseph Gonschior, wiceszef Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO, inicjator dwujęzycznego gimnazjum.
Prezydent miasta Mirosław Lenk zainspirowany mottem spotkania, zaczerpniętym z przemyśleń J. Eichendorffa, które wypisano w językach polskim i niemieckim i umieszczono nad szkolną sceną: „Gdzie jest entuzjasta, człowiek natchniony, tam jest szczyt świata”, podkreślił związki poety z raciborskich Łubowic z dwoma narodami.
Co do zatwierdzenia wyboru patrona gimnazjum, nie miał wątpliwości szef Rady Powiatu Raciborskiego. Parafrazując myśl poety powiedział, że jeśli komuś Bóg prawdziwie sprzyja, tego prowadzi w szeroki świat, a ten można zrozumieć dzięki znajomości języków. Starosta raciborski zaś przypomniał związki wszystkich patronów szkoły (Jana Kasprowicza – LO, Gustawa Morcinka – LO dla Pracujących i Eichendorffa – Gimnazjum) z kulturą. – Właśnie dzięki kulturze, zwykli ludzie porozumiewają się między sobą poza polityką. – podchwycił Uwe Stiemke, gratulując wyboru wielkiego romantyka za patrona gimnazjalistów. Prezes Fundacji Hermann – Niermann z Duseldorfu i główny sponsor nowej części szkoły powiedział, że – Polacy, Czesi i Niemcy próbują ożywić przerwane związki kulturowe. W tym kierunku rozwijamy wiele inicjatyw europejskich, bo kultura stoi poza wszelkimi politycznymi podziałami.
O finansowym wspieraniu nauczania języka niemieckiego w ZSO mówił Heinrich Bünger (współautor dwujęzycznej książki o J. Eichendorffie), szef Towarzystwa Zagranicznej Działalności Kulturalnej z Bonn, które odbudowało w latach 1992-1994 pomnik J. Eichendorffa w Raciborzu.
Przy okazji o swich raciborskich korzeniach przypomniał Helmut Sauer, były poseł do Bundestagu z CDU i krewny prałata Karola Ulitzki (1922 – 1934 szef sejmiku górnośląskiego Niemców i prałat kościoła św. Mikołaja na Starej Wsi).
Okazało się też, że daleki krewny J.von Eichendorffa mieszka we współpracującym z Raciborzem powiecie Märkischer, o czym wspomniał jego starosta Aloys Steppuhn, przybyły w delegacji z tamtejszym kierownikiem referatu edukacji.

Dyrektorka placówki Janina Wystub, główny menażer zmian w szkole, przypomniała początki modernizacji i rozbudowy szkolnego budynku (z 1911 r.) od wymiany dachu. Mówiła o początkach współpracy zagranicznej z Francją, a potem z Niemcami (wymiana młodzieży Bruchköbel 1993r.). W 1996 roku ruszyła pierwsza klasa z językiem niemieckim, jako ojczystym, a od 2001 roku Dwujęzyczne Gimnazjum. Pracuje ono w miejscu dobudowanym o kształcie rotundy, tzw. pierwszym łączniku szkolnym (ostatecznie oddanym do użytku w 2002 r.).

Drugi łącznik, parterowy budynek spajający gmach szkolny z odnowionymi salami gimnastycznymi poświęcił podczas uroczystości proboszcz WNMP Ginter Kurowski.Długi hol wypełniają nowe pracownie zajęciowe, w jednej z nich umieszczono portret patrona, wykonany przez Helmuta Bednarka. ZSO aktualnie kształci tysiąc uczniów we wszystkich trzech placówkach (gimnazjum, liceum dzienne i wieczorowe).

Uroczystości uwieńczyło odsłonięcie popiersia J. von Eichendorffa, ofiarowanego przez absolwenta I LO Joachima Koniecznego. Część oficjalną zakończyło ślubowanie pierwszoklasistów gimnazjum i liceum. Potem posypały się podziękowania, wymieniono podarunki za pomoc w finansowaniu modernizacji i imponującej rozbudowie ZSO. Całości dopełnił program artystyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum, którzy recytowali utwory romantycznego poety. Śpiewała sopranistka i nauczycielka muzyki Kinga Wystub oraz chór szkolny, pod kierunkiem Piotra Libery, przekonując, że utwory Eichendorffa najmocniej żyją w licznych opracowaniach muzycznych. Na placu szkolnym zagrała grupa rockowa, a członkowie bractwa „Gwardii Wareckiej” zaserwowali widzom pokaz walk rycerskich. Szkolne święto wypełnił dodatkowo piknik szkolny, można było kupić potrawy i gadżety przygotowane przez uczniów ZSO.

W uroczystości udział wzięli także: Ludwig Neudorfer, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, radni z Rensburga na czele z Fritjofem Wilkenem, goście z Turyngii i Nadrenii – Westfalii oraz przedstawiciele Towarzystwa Kulturalnego Niemców DFK. Władze edukacyjne reprezentowała Dorotha Burdzik, koordynator ds. nauczycieli bilingualnych pomiędzy ministerstwami edukacji Polski i Niemiec, koordynująca program Socrates – Comenius Sylwia Mojżysz z Offenbach, a ze strony polskiej Marian Drosio ze Śląskiego Kuratorium Oświaty z Katowic, przedstawiciel Delegatury Kuratorium w Rybniku, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dyrektorzy placówek powiatowych, szefowa Rady Rodziców i byli dyrektorzy I LO. Wojewodę reprezentowała Elżbieta Bilka, radca generalny Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a polityków poseł na Sejm RP Andrzej Markowiak, władze miasta i powiatu raciborskiego z prezydentem i starostami (w tym seniorem). Całość biegle tłumaczyła absolwentka I LO Teresa Winczek – Fila, germanistka z Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Nadanie patrona Dwujęzycznemu Gimnazjum przy ZSO odbyło się w Roku Pamięci J. von Eichendorffa, ustanowionym przez Radę Powiatu Raciborskiego. Kalendarzowi imprez honorowo patronują :ks. Abp Alfons Nossol, Konsul Generalny Niemiec w Opolu, starostowie Markischer i Raciborza. Związane z poetą i jego twórczością spotkania rozpoczęte w lutym, zamknie XVII Festiwal Pieśni Chóralnej jego imienia i 150. rocznica jego śmierci 26 listopada w Łubowicach.

Maria J. Jończy

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here