XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

18 października w raciborskiej PWSZ odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik. Konferencja będzie poświęcona tematowi ochrony środowiska na terenach górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego.

Program XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Racibórz, 18 października 2007
Godz. 8.15 – Rejestracja uczestników konferencji, wydawanie materiałów konferencyjnych.
Godz. 9.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji – Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk, prof. dr hab. Michał Szepelawy – Rektor PWSZ w Raciborzu

Godz. 9.15 – 10.40 – SESJA I
Ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka wodna terenu górnej Odry.

Przewodniczą:
prof. dr hab. Inż. Antoni Motyczka Senator RP
mgr Mirosław Lenk Prezydent Raciborza
dr inż. Andrzej Tor Z-ca Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
dr inż. Franciszek Pistelok Dyrektor RZGW w Gliwicach

1. Film „Powódź tysiąclecia", część I – Urząd Miasta Racibórz
2. Ludmiła Nowacka „10 lat po powodzi -l okalne uwarunkowania"- Urząd Miasta Racibórz
3. Edward Waleczek „Warunki geologiczne i hydrologiczne w rejonie Odry" – SITG O/Rybnik
4. Tadeusz Pycia „Wykorzystanie wyrobiska Kopalni Piasku „Kotlarnia" pod budowę zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Bierawki" – Kopalnia Piasku „Kotlarnia" SA
5. Dariusz Fuchs „Wpływ państwa na tworzenie systemów kompensacji następstw ryzyka katastroficznego na przykładzie zagrożeń wodnych" – Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie
6. Mariusz Przybylski „Prawne aspekty utrzymania wód i śródlądowych dróg wodnych w Polsce"- Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
7. Zbigniew Schinohl, Wiesław Kopiec, Patryk Patucha „OUG w Rybniku – wczoraj i dziś" – Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku
8. Film „Powódź tysiąclecia" część II- Urząd Miasta Racibórz

Godz. 10.40 – 11.05 – Przerwa

Godz. 11.05 – 12.05 – SESJA II
Zagospodarowanie terenu „Polderu Buków" i „Zbiornika Racibórz" oraz odprowadzanie wód kopalnianych z polskich i czeskich kopalń do rzek Olza i Odra"

Przewodniczą:
mgr Adam Hajduk Starosta Raciborski
mgr inż. Zbigniew Schinohl Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku
dr hab. Inż. Marek Pozzi Profesor Politechniki Śląskiej
dr inż. Wojciech Zasadni KW SA Centrum Wydobywcze „Południe"
1. Tomasz Ovcazi, Jerzy Szala, Józef Klepacz, Rafał Łagosz „Polsko-czeska współpraca przy projektowaniu Zbiornika Racibórz i stopnia Kopytov" – Povodni Odry i RZGW Inspektorat w Raciborzu.
2. Rafał Łagosz ” Zbiornik Racibórz – charakterystyka techniczna i planowana efektywność" – RZGW Inspektorat w Raciborzu.
3. Jan Kucza „Rekultywacja terenów pogórniczych poza oraz na obszarze wewnętrznej czaszy części sterowanej Polderu Buków" – OZG „Buków C".
4. Józef Klepacz ” Stan przygotowań do budowy Zbiornika Przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny" – RZGW Inspektorat w Raciborzu.
5. Tomasz Jurczyk „Ocena możliwości zwiększenia zdolności retencyjnej Zbiornika Racibórz Dolny w świetle eksploatacji kruszywa" – Politechnika Śląska w Gliwicach.
6. Sylwia Madziuch, Adrian Fibic „Zagrożenia powodziowe w czasie eksploatacji górniczej w rejonie Odry – plan działań dla OZG „Roszków" – „UTEX" Terra w Roszkowie.
7. Arnost Grmela „Odprowadzanie wód kopalnianych z kopalń czeskich oraz charakterystyka wód rzek Olza i Odra" – VSB TECHNICKA UNIVERSITA OSTRAVA
8. Jacek Pustelnik, Grzegorz Mrowiec, Krzysztof Grzywiński „Zasolenie Górnej Odry i jej dopływów" – Przed. Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju
9. Ryszard Jurczenko, Jerzy Kanafek „Wykorzystanie wraz z płynami dymnicowymi wód kopalnianych silnie zasolonych do profilaktyki przeciwpożarowej" – PPH Utex Sp. z o.o. w Rybniku
10. Irena Pluta, Wojciech Szymiczek, Adam Marcol, Franciszek Dziendziel " Ograniczenie zrzutu wód zasolonych z kopalni "Marcal" do Odry poprzez ich odprowadzenie do zlikwidowanej kopalni "1 Maja" – GIG Katowice, KWK "Marcel" oraz Kompania Węglowa SA

Godz. 12.15 – 12.30 – Przerwa

Godz. 12.30 – 13.30 – SESJA III
Likwidacja zalewisk poeksploatacyjnych oraz inne zagadnienia

Przewodniczą:
mgr inż. Jerzy Rosół Starosta Wodzisławski
doc. Ing. Arnost Grmela Css. VSB TECHNICKA UNIVERSITA OSTRAVA
Mgr inż. Piotr Chmiel Prezes Zarządu Oddziału SITG w Rybniku
dr Dariusz Fuchs Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie

1. Rafał Łagosz „Zbiornik Kuźnia Warężyńska jako przykład rekultywacji wyrobiska popiaskowego w kierunku wodnym" – RZGW Inspektorat w Raciborzu
2. Irena Pluta, Damian Szramowski, Franciszek Dziendziel, Ryszard Fuchs „Odwadnianie zlikwidowanej kopalni „Rymer" poprzez kopalnię „Rydułtowy -Anna" – GIG Katowice, Kompania Węglowa oraz SITG Rybnik
3. Irena Pluta, Ryszard Śląski „Strefowość hydrogeochemiczna południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w obszarze zlikwidowanej kopalni „Morcinek"- GIG Katowice, SITG Rybnik
4. Augustyn Holeksa, Mieczysław Lubryka, Ilona Tarnowska "Profilaktyka i usuwanie skutków eksploatacji podziemnej pod rzeką Szotkówka na obszarze górniczym KWK "Jas-Mos"- KWK "Jas-Mos"
5. Bogumiła Oberska, Adam Recmaniok "Profilaktyka i usuwanie przez KWK "Pniówek" skutków podziemnej eksploatacji górniczej pod rzeką Pszczynka" – KWK "Pniówek"
6. Czesław Krawiec " Kompleksowa likwidacja zalewisk w rejonie rzeki Pszczynka w Jastrzębiu Zdroju (Szerokiej)" – KWK "Borynia"
7. Jarosław Szwejczewski "Regulacja rzeki Nacyna na odcinku Rybnik-Rydułtowy wraz z przebudową mostów – likwidacja skutków eksploatacji górniczej" – KWK "Rydułtowy- Anna"
8. Jolanta Marcisz " Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych na terenie Gminy Suszec i najbliższych okolic na Płaskowyżu Śląskim" – UG Suszec
9. Dariusz Ignacy "Ochrona terenu górniczego Kopalni Węgla Kamiennego "Szczygłowice" przed zawodnieniem" – KWK "Szczygłowice"
10. Andrzej Adamczyk, Eryk Markiewka "Kopalnia Hoym (Ignacy)" – SITG Rybnik

Godz. 13.30 – 14.00 Dyskusja oraz wnioski końcowe

godz. 14.00 Zakończenie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here