PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna uruchamia Punkt Konsultacyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Punkt ten ma wzmocnić i upowszechnić doradztwo, poradnictwo i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne.Informujemy, że od dnia 05.11.2007 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Raciborzu, ul Kasprowicza 11, rozpoczyna działalność Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Celem utworzenia tego punktu w szkole jest:

– zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– stworzenie bezpośredniej możliwości korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

– umożliwienie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów na bieżąco;

– wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko;

– pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji, w których brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych.Z punktu mogą korzystać rodzice, nauczyciele i uczniowie szkół powiatu raciborskiego.


Osoby udzielające porad: mgr Beata Jakubik – pedagog, doradca zawodowy

oraz mgr Małgorzata Janiga – psycholog, zajmująca się terapią zaburzeń emocjonalnych.


Godziny dyżurów:

Poniedziałki: 15.30 – 19.30

Wtorki: 17.00 – 19.00

Środy: 17.00 – 19.00

Miejsce: gabinet pedagoga szkolnego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

w Raciborzu, ul Kasprowicza 11.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here