XIII posiedzenie Rady Powiatu Raciborskiego

30 października do godzin wieczornych obradowali rajcy ośmiu gmin raciborskich. Prawie jednogłośnie przyjęli 12 uchwał. Porządek obrad zdominowały zagadnienia oświaty i rolnictwa.

Najdłużej dyskutowano na temat regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat. Kontrowersje wzbudziła niska kwota dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – Jeśli mamy motywować pedagogów do lepszej pracy, to kwota powinna być wyższa, wskazywali radni zainteresowani tematem. Radny Władysław Gumieniak zwrócił uwagę na porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi nauczycieli, gdzie planowana kwota dodatku zwiększona została z 34 do 40 zł. Taki dodatek otrzyma etatowy nauczyciel, zaś z 272 do 300 zł podwyższono kwoty dla wicedyrektorów, a z 578 do 600 zł dla dyrektorów. Podwyżce uległy też dodatki funkcyjne za wychowawstwo (z 50 na 60 zł) oraz za trudne i uciążliwe warunki pracy (z 20 – 30 zł). Nowy regulamin przyjęty przez radnych, uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli obowiązywał będzie od stycznia do końca 2008 roku.

- reklama -

Powiat jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązany jest do opracowania rocznego regulaminu wynagrodzeń, uwzględniających poszczególne stopnie awansu zawodowego.

– Co roku staramy się zwiększać kwoty przeznaczone na dodatki nauczycielskie. Są one podwyższane w miarę środków jakimi dysponujemy. W nowym roku zwiększymy je o 100 tys zł. Planujemy też o 3% podnieść stawki pracownikom obsługi placówek oświatowych – mówił starosta Adam Hajduk.

Powiat zwiększy też nakłady na remonty powiatowych placówek oświatowych i inwestycje. Planują przeznaczyć 26 mln zł pozyskanych z funduszy unijnych z tym, że 16 mln będą to środki własne na które będzie trzeba zaciągnać kredyt…

Temat rolnictwa nie zdominował wprawdzie, jak zapowiadaliśmy obrad. Rajcy bowiem zostali zaopatrzeni w płyty CD z materiałem, opracowanym przez referat ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa, zawierającym analizę jego stanu na terenie Raciborszczyzny. Radny Józef Strachota z Krzanowic wywołał trudny temat kwot mlecznych…

Gościem obrad Rady Powiatu był świeżo wybrany poseł Platformy Obywatelskiej do Sejmu RP Henryk Siedlaczek z Rud. Dziękował wszystkim za oddane głosy, których zebrał ponad 35 tys (w tym ponad 18 tys z Raciborszczyzny i 17 tys. spoza). Poseł oferował pomoc i współpracę z radą i raciborskim starostwem.

Spotkanie uwieńczyli obecnością nowo wybrany rektor dr hab. Michał Szepelawy i prorektor dr Jerzy Pośpiech z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W ramach  proponowanej współpracy z powiatem, zaprezentowali obecnym krótki pokaz audiowizualny na temat raciborskiej PWSZ.

/MarJon/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here