Nagrody starosty dla studentów

Do 15 grudnia studenci kierunków technicznych inżynierskich z powiatu raciborskiego mogą składać wnioski o nagrodę starosty.

W roku akademickim 2007/2008 o przyznanie takiej nagrody w wysokości 5 000 zł mogą ubiegać się studenci kierunków technicznych inżynierskich, którzy spełniają następujące warunki:

- reklama -

 

1. Są osobami stale zamieszkującymi powiat raciborski (kserokopia dowodu osobistego stanowi potwierdzenie miejsca zameldowania),

2. Posiadają udokumentowaną średnią ocen z pierwszego roku studiów (I i II semestr) co najmniej 4,0 (zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego roku studiów na uczelni publicznej lub niepublicznej – studia dzienne – wraz z określeniem średniej; indeks do wglądu),

3. Dochód na jednego członka rodziny wynosi do 650 zł netto, liczony jest zgodnie z art. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego za rok 2006).

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, do 15 grudnia 2007.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
tel.: 032 418 11 35 i 032 415 44 08 wew. 320.

 

Decyzja Starosty Raciborskiego oraz regulamin wraz z wzorem wniosku o przyznanie nagrody znajduje się na stronie www.powiatraciborski.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here