Konkurs „Śląsk w poezji dziecięcej”

Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu organizuje IX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III pod hasłem „Śląsk w poezji dziecięcej”. Recytatorzy nie posługują się gwarą!

Konkurs odbędzie się 28 marca 2008 r. (piątek) o godz. 900 w sali A-0-4 naszej szkoły.
W konkursie może wziąć udział tylko jeden uczeń (uczennica) z klasy I – III z danej szkoły wyłoniony drogą eliminacji wewnątrzszkolnych.


Prosimy o pisemne powiadomienie nas o chęci uczestnictwa w konkursie do 14 marca 2008 r. włącznie. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

– nazwa szkoły,

– imię i nazwisko ucznia,

– klasa,

– tytuł i autor wiersza,

– imię i nazwisko opiekuna.


W ocenie recytatora będą brane pod uwagę następujące elementy:

– dobór repertuaru,

– kultura słowa,

– interpretacja tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny.

Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 3 minut.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Organizatorzy:
I.Piszcz, A.Urban, A.Głuch

PS

Najlepsi recytatorzy (po 1 z klasy I, II, III) wezmą udział w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów klas I – III w Gliwicach.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here