Zawód opiekunki dziecięcej inwestycją na przyszłość

0

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego daje wykształcenie w zawodach: opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, dietetyk.Szkoła jest placówką oświatową Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Kształcenie na wszystkich kierunkach jest bezpłatne i odbywa się w systemie stacjonarnym.

Szkoła przyjmuje absolwentów wszystkich szkół średnich, od których niewymagana jest matura. Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się dwa lata. Szkoła zapewnia placówki kształcenia praktycznego. Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zawody, w jakich kształci szkoła, cieszą się dużą popularnością w krajach Unii Europejskiej- reklama -

OPIEKUNKA DZIECIĘCA jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter.Do zadań opiekunki należą takie czynności jak: dbanie o higienę dziecka, zapewnienie mu posiłków, zapewnienie rozrywki, zabieranie na spacery, dbanie o rozwój poszczególnych umiejętności dziecka. Ponadto opiekunka może dbać o wygląd i czystość pomieszczenia, w którym przebywa dziecko.


W niektórych sytuacjach opiekunka musi dzieciom zastąpić najbliższych. Może tak się dziać np. w domach małego dziecka czy w szpitalach. Opiekunka bierze wtedy odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem, pielęgnację i wychowanie.Zadania zawodowe opiekunki dziecięcej:
– stymulowanie rozwoju dziecka
– kształtowanie pozytywnych cech dziecka
– kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach dnia codziennego i zabawie
– zaspakajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
– oddziaływanie wychowawcze i czuwanie nad nawiązywaniem uczuciowego kontaktu
– przygotowywanie odpowiednich do wieku dziecka zabawek
– oddziaływanie na środowisko domowe dziecka
– zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie I pomocy
MIEJSCA PRACY OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ: żłobki, domy małego dziecka, rodzinne domy dziecka, oddziały szpitalne, przedszkola, hospicja, indywidualna opieka domowa.UCZNIOWIE W TRAKCIE NAUKI ZDOBYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU: wychowania dziecka, anatomii, psychologii, pedagogiki, pielęgnowania dziecka, wychowania technicznego i artystycznego oraz języka obcego.

Na zdjęciach: wyposażenie sali do ćwiczeń, lekacja przewijania i nauka karmienia.


Szkoła mieści się w Raciborzu przy ul. Warszawskiej 7

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here