„Nie czekaj, ratuj”

W Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu odbył się wewnątrzszkolny konkurs udzielania I pomocy przedlekarskiej.Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas najwyższych, czyli przyszłych pracowników służby zdrowia.

Założenia konkursu:

– poszerzanie wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

-popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- reklama -

-kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

-stymulowanie aktywności poznawczej w zakresie pomocy medycznej,

-rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,

-stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Przyszli pracownicy służby zdrowia mogli sprawdzić się w różnych sytuacjach.
Konkurs podzielono na trzy etapy. W pierwszym etapie wszyscy uczniowie klas dyplomowych kierunku: opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun w DPS rozwiązywali test wielokrotnego wyboru.


Do drugiego etapu podchodzili ci, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów. Drugi etap dotyczył wykonania resuscytacji na fantomie.


W finale młodzież losowała opis wypadku i udzielała pomoc poszkodowanemu
(pozoranci) w sytuacjach zagrożenia życia.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem walczyli o życie poszkodowanych, sprawnie
wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową, opatrywali rany, unieruchamiali
złamania, zwichnięcia oraz tamowali krwotoki.


WYNIKI KONKURSU:
I MIEJSCE JACEK ZWOLIŃSKI – IIr. Opiekun DPS

II MIEJSCE MIRELA RADECKA – IIr. Opiekun DPS

III MIEJSCE KASIA MIESIĄCZEK – IIr. Opiekun DPS,
MAGDA JAWOR – IIr. Higienistka Stomatologiczna

IV MIEJSCE KASIA NIEWRZOŁ – IIr. Opiekunka Dziecięca

MICHAŁ GRZEGÓRZEK- IIr. Terapia Zajęciowa

Z inicjatywą zorganizowania konkursu wyszły nauczycielki mgr Halina Dec i mgr Barbara Tkocz – opiekuna Młodzieżowego Zespołu Promocji Zdrowia.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here