Terapeuta zajęciowy

Jeśli interesujesz się losem osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
jesteś tolerancyjny, otwarty i przyjaźnie nastawiony, staraj się o zawód terapeuty.
Jeżeli pragniesz pomagać ludziom wykorzystując w praktyce swoją wiedzę i umiejętności, to zapoznaj się z przedstawionymi poniżej informacjami, dzięki którym będziesz miał poszerzoną wiedzę o wydziale terapii zajęciowej w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu.Kształcenie na kierunku jest bezpłatne i odbywa się w systemie stacjonarnym. Szkoła przyjmuje absolwentów wszystkich szkół średnich, nie wymagana jest matura. Nauka trwa cztery semestry czyli dwa lata. Szkoła zapewnia placówki kształcenia praktycznego. Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Terapia zajęciowa stanowi jedną z form rehabilitacji. Zawód ten jest bardzo młodą dziedziną medyczną, który przyczynia się do usprawnienia psychicznego, fizycznego i społecznego nie za pomocą gimnastyki leczniczej, masażu i innych zabiegów lecz poprzez zastosowanie określonych czynności, pracy i rekreacji. Celem tego rodzaju oddziaływań jest przywrócenie osobom niepełnosprawnym bez względu na wiek, przyczynę i rodzaj dysfunkcji, samodzielności, wiary w siebie, chęci i satysfakcji z życia. Aktywność zajęciowa stanowi szansę na zaangażowanie się w inną rolę społeczną poza rolą osoby niepełnosprawnej.


Podstawowe cele terapii zajęciowej można zamknąć w trzech punktach:

– cel psychiczny – pomoc w wyprowadzaniu pacjenta z de­presji spowodowanej kalectwem lub chorobą, rozbudzenie wiary pacjenta/podopiecznego w jego społeczną przydatność;

– cel terapeutyczny – zwiększanie zakresu ruchu i siły mię­śniowej, poprawa koordynacji ruchowej, wyrównywanie za­chwianej równowagi psychicznej, podniesienie ogólnej spraw­ności pacjenta/podopiecznego;

– cel preorientacji zawodowej – przygotowanie chorego do pracy zawodowej, przywrócenie społeczeństwu czynnego obywatela.

Terapię zajęciową, rozumianą jako system terapii czynnościo­wych, można sklasyfikować na kilka sposobów. Kolejny przedstawia się następująco:

– terapia zajęciowa lecznicza – nastawiona na usprawnianie funkcji fizycznych (czynnościowych);

– terapia zajęciowa wychowawcza – nastawiona na wpływa­nie na procesy psychiczne pacjenta/podopiecznego oraz uak­tywnianie go.

Terapeuta zajęciowy pracuje z:

– niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie

– ludźmi starszymi, uzależnionymi

– przebywającymi w oddziałach szpitalnych

– ludźmi z niedoborami intelektualnymi

– dziećmi wymagającymi szczególnej troski i opieki

Miejscem pracy terapeuty zajęciowego mogą być:
oddziały geriatryczne, rehabilitacyjne, ortopedyczne, dziecięce, psychiatryczne,
świetlice terapeutyczne,
hospicja,
zakłady opiekuńczo – lecznicze,
szkoły specjalne.Wydział Terapii Zajęciowej w szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Raciborzu daje możliwości zdobycia umiejętności członka zespołu leczniczo- pielęgnacyjnego czyli dyplomowanego terapeuty zajęciowego.
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu : terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, anatomii, patologii oraz języka obcego.Umiejętności manualne jak np. szycie, szydełkowanie, robótki na drutach, haftowanie, tkanie, prace plastyczne na papierze, płótnie, szkle, prace w drewnie, skórze i metalu, wyzwalające twórczą ekspresję, uczeń zdobywa aktywnie uczestnicząc w zajęciach poszczególnych pracowni.Na zajęciach praktycznych, które odbywają się w placówkach służby zdrowia, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych uczeń ma możliwość bezpośredniego kontaktu i podjęcia współpracy z osobami niepełnosprawnymi, oczekującymi na jego pomoc. Tworząc serdeczną i przyjazną atmosferę dajemy chorym szansę zapomnienia o chorobie, osamotnieniu i ograniczeniu sprawności. Organizując czas wolny aktywizujemy te osoby, przywracamy utraconą niejednokrotnie chęć do dalszego życia.Twoja życzliwość, opiekuńczość, gotowość udzielenia pomocy sprawi, że na twarzach podopiecznych pojawi się uśmiech i zadowolenie.
Daj sobie szansę, wybierz zawód terapeuty zajęciowego.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here