Seminarium naukowe poświęcone animacji społeczno-kulturalnej w mieście

0

23 kwietnia o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. S. Batorego 6 rozpocznie się seminarium naukowe Animacja społeczno-kulturalna w mieście: Uwarunkowania – Bariery – Korzyści.

Organizatorzy: Urząd Miasta Racibórz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji – Instytut Studiów Edukacyjnych) i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddz. Racibórz .

- reklama -

 

Program seminarium:

 

Otwarcie seminarium  (godz. 10.00 – 10.15)

 

Mgr Mirosław Lenk (Prezydent Miasta)
Mgr Tadeusz Wojnar (Przewodniczący Rady Miasta)
Prof. (PWSZ) dr hab. Michał Szepelawy (Rektor PWSZ w Raciborzu)

 

Sesja I   (godz. 10.15 – 11.45)

 

Prof. dr hab. Emil Orzechowski (Uniwersytet Jagielloński) Zarządzanie w kulturze

 

Prof. (UŚ) dr hab. Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski) Kapitał społeczny – problem i szansa rozwoju lokalnego

 

Dr hab. Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski) Między lokalnością a globalnością

 

Przerwa na kawę (11.45 – 12.00)

 

Sesja II   (godz. 12.00 – 13.30)

 

Mgr Janina Wystub, mgr Leszek Wyka (RCK) Rola Raciborskiego Centrum Kultury w życiu kulturalnym miasta – historia i teraźniejszość

 

Mgr Małgorzata Szczygielska (MiPBP) Biblioteka Publiczna w Raciborzu – historia i współczesność

 

Mgr Elżbieta Biskup (MDK) Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Doświadczenia Młodzieżowego Domu Kultury

 

Mgr Joanna Muszała-Ciałowicz (Muzeum) Muzeum w Raciborzu

 

Mgr Piotr Libera (PZCHiO) Raciborska pieśń ludowa

 

Mgr Janina Konopnicka (PWSZ) Pielęgnowanie przez nauczycieli tradycji i obrzędów "małej ojczyzny"

 

Dyskusja

 

Sesja III   (godz. 13.40 – 15.00)

 

Mgr Aldona Krupa-Gawron (SKZR) Działalność animacyjna Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”

 

Mgr Agnieszka Busuleanu (MDK) Ruch teatralny w Raciborzu w ostatnim dwudziestoleciu

 

Mgr Grażyna Drobek-Bukowska (STK) 25 lat istnienia Stowarzyszenia Twórców Kultury "Horyzont”

 

Mgr Dawid Wacławczyk (Grupa Rosynant) Kultura bulwarowa pozainstytucjonalna

 

Lic. Piotr Dominiak (RSK–ASK) Animacja ludzi młodych w przestrzeni społeczno-kulturalnej miasta

 

Dr Janusz Nowak (PWSZ w Raciborzu) Uczestnictwo społeczności raciborskiej w życiu kulturalnym – czynniki sprzyjające i przeszkody

 

Dyskusja

 

Podsumowanie i zakończenie seminarium (ok. godz. 15.10)

 

Dr Ludmiła Nowacka (Wiceprezydent Miasta)
Dr Edward Nycz (PWSZ – moderator)

 

Teksty złożone:

 

Dr Joanna Wróblewska-Jachna (PWSZ) Badania aktywności kulturalnej mieszkańców miasta

 

Dr Adam Musioł (PWSZ) Rola mediów regionalnych w stymulowaniu rozwoju kultury praworządności i integrowaniu środowiska

 

Dr Edward Nycz (PWSZ) Miasto w opiniach swoich mieszkańców. Raport multimedialny z badań

 

Mgr Piotr Klima (Rada Miasta) Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku miejscem aktywności ludzi starszych

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here