IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ziemi Raciborskiej

0

W poniedziałek, 2 czerwca, o godz. 9.00 w raciborskim MDK przy ul. Stalmacha 12 odbędzie się konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu i doradcy metodyczni zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego do udziału w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Raciborskiej.

- reklama -

 

Zgłoszenia 3 – osobowych zespołów, reprezentujących poszczególne szkoły,  należy nadsyłać do 27 maja na adres II LO w Raciborzu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, tel. 0324155657 lub e-mail: [email protected]

 

Konkurs ponadprzedmiotowy obejmuje następujące zagadnienia: kultura z literaturą i historią, przyroda z geografią, współczesne życie regionu.

 

 

Obowiązuje literatura podstawowa:

 

– Jan Duda, Osobliwości przyrodnicze Raciborza (2001) i Ścieżki dydaktyczne Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (2002),

 

– Bogdan Dzierżawa, Z biegiem Rudy (2002),

 

– Norbert Mika, Sarka Belastova, Wspólne raciborsko – opawskie dziedzictwo (2003),

 

– Paweł J. Newerla, Opowieści o dawnym Raciborzu (1995),

 

– Janusz Nowak, Związki Raciborza z literaturą polską (1998),

 

– Raciborzanie tysiąclecia. Słownik biograficzny, red. K. Gruchot, G. Wawoczny (2002),

 

– Ewa Wawoczny, Legendy i podania z powiatu raciborskiego /tu: Komentarz do legend i podań, s. 149 – 209/ (2005).

 

 

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy konkursu wykażą się również wiedzą czerpaną z lokalnej prasy, informatorów, folderów itp. (wydawnictw gminnych i powiatowych), wycieczek i spacerów po okolicy.

 

 

Źródłem wiedzy o regionie może być również literatura uzupełniająca, np.:

 

– Ryszard Kincel, Joseph von Eichendorff, poeta spod Raciborza (1991),

 

– Kornelia Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko – czeskiego (2001),

 

– Norbert Mika, Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wołoskiego (2003),

 

– Przyroda województwa katowickiego, red. K. Rostański (1997),

 

– Henryk Siedlaczek, Rudy – Mała Wielka Ojczyzna (1999),

 

– Grzegorz Wawoczny, Tajemnice Ziemi Raciborskiej (2003) lub inna pozycja tego autora.

 

– Z dziejów ziemi raciborskiej, Starostwo Powiatowe w Raciborzu i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (2003).

 

 

Zadania w części pisemnej (test) i ustnej uczestnicy będą rozwiązywać zespołowo. Odpowiedzi ustne  powinny mieć formę prezentacji – z elementami wizualizacji (plakat), jeśli wylosowany temat będzie tego wymagać.

 

Dla zwycięzców organizatorzy przewidują prestiż i nagrody książkowe.

 

Mamy nadzieję, że proponowana forma krzewienia wiedzy o Raciborszczyźnie  po raz kolejny zyska akceptację i przyczyni się do utrwalenia więzi naszej młodzieży z „małą ojczyzną” – mówią organizatorzy: Herbert Dengel i Jolanta Żurek.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here