Podsumowanie VII Targów Edukacyjnych

0

W dniach 01.04.2008 – 03.04.2008r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Raciborzu odbyły się VII Raciborskie Targi Edukacyjne.

Pierwsze dwa dni Targów Edukacyjnych adresowane były do uczniów gimnazjum.


W tych dniach prezentowały swoją ofertę edukacyjną następujące szkoły ponadgimnazjalne z Powiatu Raciborskiego:

•Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kasprowicza),

•Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu (II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza),

•Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,

•Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,

•Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu,

•Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu,

•Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu,

•Społeczne Liceum Ogólnokształcące Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego „Szkoła”,

•Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej,

•Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach,

•Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu,

•Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,

•Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu.


W sumie zaprezentowało się 13 szkół i placówek oświatowych.

- reklama -

Gimnazjaliści zwiedzając Targi Edukacyjne mieli możliwość porozmawiać w jednym miejscu z przedstawicielami wielu szkół i zapoznać się z ich ofertą edukacyjną na rok szkolny 2008/2009.

W dniach 01.04.2008 i 02.04.2008r. Targi Edukacyjne odwiedziło 1134 osoby. Byli to głównie uczniowie gimnazjów z całego Powiatu Raciborskiego oraz z gimnazjów z województwa opolskiego. Uczestnikami targów byli również nauczyciele, pedagodzy szkolni, rodzice, przedstawiciele instytucji i mediów.


Trzeci dzień Targów Edukacyjnych tj. 03.04.2008r. przeznaczony był dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Tego dnia prezentowały się uczelnie wyższe, szkoły policealne i szkoły średnie uzupełniające, była również informacja o możliwościach kształcenia w formie kursów oraz informacje dotyczące rynku pracy.

Ze swoją ofertą kształcenia zapoznały młodzież następujące uczelnie i szkoły:

•Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,

•Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,

•Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,

•Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,

•Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu,

•Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu,

•Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 w Raciborzu,

•Szkoły Policealne Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu,

•Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu,

•Prywatne Szkoły Średnie dla Dorosłych.


Ponadto gościliśmy przedstawicieli:

•Uniwersytetu Opolskiego,

•Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,

•Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi – z Ośrodka Zamiejscowego
w Wodzisławiu Śląskim,

•Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku

•Rybnickiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Równocześnie w trzecim dniu Targów Edukacyjnych młodzież mogła na terenie naszej Poradni spotkać się i porozmawiać z Doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborza. Uczniowie chętnie z tej możliwości korzystali i dzięki temu mogli przygotować się do wejścia na rynek pracy i poszukiwania pierwszego zatrudnienia. Informacje uzyskane od Doradcy Zawodowego z PUP pozwolą na podjęcie przez uczniów bardziej trafnych decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia, gdyż uwzględnią aktualną sytuację i wymagania na rynku pracy.

W trzecim dniu Targi Edukacyjne zwiedziło 641 osób. Byli to głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele, pedagodzy szkolni, rodzice, pracownicy placówek oświatowych.Podsumowując VII Raciborskie Targi Edukacyjne były udanym przedsięwzięciem. Umożliwiły bardzo dużej grupie młodzieży poznanie oferty edukacyjnej na przyszły rok szkolny, zapoznanie się z informacjami o zawodach dostępnych w naszych szkołach, o możliwości rozwinięcia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania po zakończeniu nauki zatrudnienia.

Z tegorocznych Targów Edukacyjnych skorzystało w sumie 1775 osób.VII Raciborskie Targi Edukacyjne zakończyły się sukcesem dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym za udział i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here