Powiadom skarbówkę o nowym dowodzie

Osoby, które zmieniły nazwisko lub dowód osobisty, muszą w ciągu 30 dni poinformować o tym fakcie właściwy urząd skarbowy.

W przypadku, gdy nie zgłosimy  zmian, fiskus może wymierzyć karę grzywny nawet do 2252 zł.

- reklama -

 

Obowiązki opisane powyżej reguluje ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Z 2004 r Nr 269, poz. 2681 z późniejszymi zmianami).

 

Zgodnie z artykułem 9 tej ustawy podatnicy mają obowiązek aktualizować dane osobowe, które wcześniej podali do urzędu skarbowego. Wystarczy złożyć wypełniony formularz NIP-3, a jeśli się jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to NIP-1.

 

Mamy na to 30 dni od dnia, w którym zaszła zmiana danych, czyli np. od dnia odebrania nowego dowodu osobistego, zmiany adresu itd.

 

Jakie dane podlegają aktualizacji?

 

Najogólniej mówiąc wszystkie, które podaliśmy wcześniej do urzędu skarbowego czyli np. pesel, nazwiska, imiona, nr dowodu osobistego, adres.

 

W myśl art. 81 kodeksu karnego skarbowego za niedopełnienie tego obowiązku możemy zostać ukarani grzywną jak za wykroczenie skarbowe. Organ podatkowy może nas także ukarać mandatem. Nie może on jednak przekroczyć podwojonego minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi 1126 zł.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here