Od roku 2002 działa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

0

Założenie jej było niemałym sukcesem, ponieważ wszystkie okoliczne miasta nie posiadały samodzielnych państwowych wyższych uczelni, a jedynie ich filie.

Szkoła powstała na terenach obiektów dawnego Studium Nauczycielskiego. Na powierzchni ok. 5 ha przy ul. Słowackiego są usytuowane główne budynki dydaktyczne z bibliotekami, pracowniami, krytym basenem, stadionem, a także z akademikiem i stołówką. Spore środki finansowe uczelnia przeznacza na remonty pracowni, zakup nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, w trakcie jest adaptacja dużej hali sportowej. W miarę rozwoju uczelni pozyskiwane są kolejne obiekty na terenie miasta. Wszystkie obiekty PWSZ zostały połączone siecią komputerową, a bieżące informacje na temat funkcjonowania szkoły można znaleźć na stronie www.pwsz.raciborz.edu.pl. Na tej też stronie przeglądając dział FORUM można zorientować się z opiniami i codziennymi sprawami, jakimi żyją studenci.

- reklama -

 

W chwili obecnej w PWSZ studiuje ok. 4 tys. osób pochodzących z 70 powiatów, z oczywistych względów przeważają studenci z najbliższych powiatów. Raciborska uczelnia postawiła sobie za cel ułatwianie zdobycia wyższego wykształcenia głównie mieszkańcom okolicznych miejscowości – bez konieczności ponoszenia kosztów wyjazdu do dużych ośrodków akademickich. Uczelnia stara się, reagując na lokalne potrzeby, tworzyć nowe kierunki i specjalności kształcenia. Powstał na przykład, kierunek „automatyka i robotyka”, a ponieważ raciborszczyzna, to rozległe tereny rolnicze, podjęto starania o utworzenie kierunku rolniczego.

 

PWSZ prowadzi studia I-go stopnia (6 semestralne licencjackie i 7 semestralne inżynierskie), bezpłatne stacjonarne i płatne niestacjonarne (zaoczne) oraz studia podyplomowe i kursy. By zwiększyć predyspozycje absolwentów na rynku pracy wprowadzane są studia dwuspecjalnościowe np. takie jak „edukacja elementarna z językiem obcym” czy „historia z edukacją artystyczną”.

 

Studia prowadzone są w ramach sześciu Instytutów: Kultury Fizycznej, Studiów Edukacyjnych, Techniki i Matematyki, Studiów Społecznych, Sztuki oraz Neofilologii. Zatrudnieni są tutaj na pełnym etacie 186 nauczycieli akademickich (w tym 8 profesorów zwyczajnych i 23 nadzwyczajnych). Godnym podkreślenia jest fakt, iż kierunek wychowania fizycznego otrzymał pozytywną ocenę podczas kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 

Uczelnia współpracuje z ośrodkami akademickimi w Katowicach, Opolu, Wrocławiu oraz czeskimi w Ostrawie, Ołomuńcu i Opawie w zakresie wymiany wykładowców. Planowana jest wymiana studentów oraz kontynuacja studiów magisterskich na partnerskich uczelniach, również w Czechach.

 

W trakcie nauki organizowane są w kraju i za granicą wyjazdowe obozy programowe, warsztaty i plenery. Stwarza się możliwość, głównie poprzez kursy, uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji. W ramach działalności naukowej studenci mogą uczestniczyć w wielu konferencjach i pracy kół naukowych. Z powodzeniem działa uczelniane wydawnictwo, które dorobiło się już 25 publikacji książkowych i wydaje miesięcznik „Eunomia”. W uznaniu dobrego przygotowania uczelni, ministerstwo edukacji przydzieliło PWSZ w Raciborzu granty na wprowadzenie dodatkowych specjalności.

 

Duży wzrost liczby studentów, podczas gdy inne szkoły tego typu mają problemy z naborem, świadczy o popularności PWSZ nie tylko w Raciborzu. Cenią oni sobie warunki, atmosferę i komfort studiowania. Mogą liczyć na stypendia naukowe, sportowe i socjalne, uczestniczyć w życiu młodzieżowym. Nie wszystko oczywiście (jak zresztą wszędzie) funkcjonuje idealnie, ale często można spotkać się z takimi opiniami ankietowanych studentów:

…PWSZ jest szkołą o miłej, niepowtarzalnej, partnerskiej atmosferze…

…Świetne połączenie teorii z praktyką…

…Wszystkie obiekty są na miejscu, nie musisz na poszczególne zajęcia dojeżdżać ani zdzierać butów…

…Jest tani akademik, dobre wyżywienie…

…Tutaj studiuje się bezstresowo, mimo że wymagania są duże. Studenci są szanowani, a nie jak w poprzedniej „pokręconej" uczelni, z której uciekłam…

 

W szkole działa samorząd studencki, osiem kół naukowych, wydawany jest niezależny dodatek studencki „Żarówa”. Do tradycji przeszły coroczne, majowe „Juwenalia” i organizowane przez młodzież igrzyska dla osób niepełnosprawnych. Spore osiągnięcia ma Akademicki Związek Sportowy: szkoła wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w lidze klubów uczelnianych, a w 2007 roku reprezentacja siatkarzy wywalczyła Mistrzostwo Polski i III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy. W maju na pływalni PWSZ odbyły się Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Zawodowych w pływaniu.

 

Podstawowym kryterium naboru na studia jest średnia ocen z egzaminu maturalnego. Na niektórych kierunkach jak edukacja artystyczna czy wychowanie fizyczne) obowiązuje dodatkowy, praktyczny sprawdzian predyspozycji. Podstawowy nabór prowadzony jest do lipca, a dodatkowy, jeżeli są wolne miejsca, we wrześniu. Planuje się też wprowadzenie systemu naboru przez stronę internetową.

 

KIERUNKI i specjalności jakie oferuje raciborska PWSZ

Studia I-go stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym):

1. AUTOMATYKA I ROBOTYKA – automatyka przemysłowa, sterowniki logiczne;

2. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH – kreacja plastyczna z grafiką użytkową, obraz cyfrowy i fotograficzny, techniki malarskie i projektowanie witrażu;

3. FILOLOGIA – filologia angielska nauczycielska, germańska nauczycielska, rosyjska nauczycielska, czeska, filologia angielska z filologią czeską lub rosyjską;

4. HISTORIA – edukacja regionalna, zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu, historia nauczycielska z edukacją artystyczną w zakresie sztuk plastycznych;

5. MATEMATYKA – nauczycielska, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka w informatyce;

6. PEDAGOGIKA – pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika socjalna, edukacja elementarna z językiem angielskim, edukacja elementarna z językiem niemieckim, terapia psychopedagogiczna;

7. SOCJOLOGIA – kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i komunikacja społeczna;

8. WYCHOWANIE FIZYCZNE – odnowa biologiczna, instruktorsko – trenerska, wychowanie fizyczne w szkole.

3-semestralne STUDIA PODYPLOMOWE dla osób z wyższym wykształceniem (uruchamiane w zależności od zapotrzebowania):

• kwalifikacyjne studia pedagogiczne,

• wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrowotna,

• wychowanie fizyczne,

• terapia pedagogiczna,

• studia w zakresie sztuk/i/plastyki,

• pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna.

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55

tel. centrala (0)32 415 50 20,

biuro rekrutacji (0)32 418 23 18

e-mail: [email protected]

www.pwsz.raciborz.edu.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here