Dla kogo ulgi na bilety komunikacji miejskiej

Radni przyjęli uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji lokalnej.

Uchwała, która została przygotowana przez Wydział Gospodarki Miejskiej w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym wejdzie niebawem w życie. Jak mówi Elżbieta Nowara – wiceprezes PK w Raciborzu, – ważne jest żeby dokładnie było określone, komu należą się bezpłatne przejazdy czy ulgowe bilety, zmierzaliśmy do tego, żeby te zasady były jasno określone w uchwale. – Teraz częste są nieporozumienia, czemu winne są niejasne zapisy – dodaje.

- reklama -

 

Jednak już na sesji radna Katarzyna Dutkiewicz zwróciła uwagę na pewną nieścisłość. – Czy powinny być pobierane opłaty za przewóz wózka dziecięcego z dzieckiem do lat 4, któremu należy się bezpłatny przejazd. Z moich obserwacji wynika, że są pobierane. W regulaminie PK jest napisane, że trzeba kupić bilet normalny – tłumaczy Dutkiewicz.  

 

Radna Katarzyna Dutkiewicz: czy powinny być pobierane opłaty za przewóz wózka z dzieckiem do lat 4, któremu należy się bezpłatny przejazd

 

W przepisach dla podróżnych czytam: – Za przewóz wózka dziecięcego, psa lub bagażu o wymiarach minimalnych 20 x 40 x 60 cm obowiązuje opłata – bilet normalny, osobno za każdą z tych rzeczy.

 

W odpowiedzi Krzysztof Kowalewski – prezes PK w Raciborzu przyznał, że jest tu pewna niekonsekwencja w zapisie, ale opłaty za wózek z dzieckiem do czwartego roku życia nie powinny być pobierane.

 

Przyjęta uchwała w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej zakłada, że do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:

 

1) osoby, które ukończyły 70. rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości,
2) dzieci przed ukończeniem 4. roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, a w szczególności książeczka zdrowia lub paszport,
3) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w czasie pełnienia służby,
4) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej,
5) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu tych czynności wystawionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego,
6) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
7) żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne służbowe w środkach transportu zbiorowego – na podstawie legitymacji żołnierza zawodowego lub książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez- właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej,
8) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ Wraz z dokumentem tożsamości,
9) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia – na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,
10) osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnicy lub opiekunowie – na podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy albo znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości, opiekunowie lub przewodnicy na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
11) dzieci niepełnosprawne w wieku 4-7 lat oraz młodzieży do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej przez uprawniony organ,
12) opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem – na podstawie imiennego zaświadctenia wydawanego przez wymienione placówki określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,
13) uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie oraz nauczyciele dojeżdżający do uczniów specjalnej troski, pobierających naukę w domu rodzinnym – na podstawie legitymacji szkolnej, opiekunowie na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną, nauczyciele dojeżdżający na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez zakład pracy, określającego miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,
14) zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem tożsamości.

 

Z kolei do korzystania z ulg w przejazdach na wszystkich liniach uprawnieni są:

 

1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz słuchacze szkół policealnych – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
3) emeryci, renciści – na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia – emerytalnego lub rentowego wraz dokumentem tożsamości,
4) osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie dokumentu stwierdzającego lekki stopień niepełnosprawności lub częściową niezdolność do pracy wydawanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości.

 

Do ulgowych biletów komunikacji miejskiej uprawnieni są również studenci i kombatanci na mocy  ustawy rządowej. 

 

Zobacz również Podwyższono ceny biletów komunikacji miejskiej

 

/KJ/

- reklama -

8 KOMENTARZE

  1. Zgadzam sie ze zdaniem Pani Kasi Dutkiewicz. Oplaty za wozki dzieciece byly od zawsze pobierane w pelnej wysokosci. Mija sie to z przepisem o prawie do bezplatnego przejazdu dla dzieci do lat 4. Czy ktos wyobraza sobie podrozowac z niemowleciem na reku? Sama jestem matka i nie raz wolalam isc pieszo z wozkiem niz jechac autobusem. Wiekszosc z nich nie jest przystosowana do przewozu wozkow. Maja wysokie schody i jest problem z wniesieniem wozka. Potem trzeba zostawic wozek z dzieckiem zeby dojsc do poczatku autobusa po bilet, a w tym czasie kierowca juz odjezdza z przystanku. Dziecko jest wtedy bez opieki matki i narazone jest na niebezpieczenstwo. Ostatnio jechalam autobusem, ktory juz dawno zapomnial co to sa amortyzatory. Wysiadlam z niego z nudnosciami i bolem kregoslupa. Nie wyobrazam sobie przewozic w takim autobusie niemowlecia. Zapewne wiekszosc radnych nigdy nie musiala podrozowac autobusami. Przed podjeciem uchwaly o wysokosci cen biletow powinni zrobic sobie wycieczke i sami ocenic jakosc uslug swiadczonych przez PK w Raciborzu.

  2. Jak tak czytam kto jest zwolniony z opłat za przejazd autobusem, to się zastanawiam czy w tym mieście ktokolwiek płaci za bilety skoro prawie wszyscy są zwolnieni z opłat albo mają ulgi?.

  3. Moim zdaniem uprawnienia do przejazdów ulgowych w niczym nie odbiegają od tych obowiązujących w innych miastach. Szkopuł w tym – czy faktycznie wiemy co nam przysługuje i czy umiemy z tego korzystać… sama kupowałam za wózek z dzieckiem bilet normalny! „Nieprecyzyjne zapisy”…?! A od czego wiedza kierowców, u których te bilety kupujemy…? No i kto odpowiada za nieprecyzyjne zapisy, skoro właśnie one powodują pobieranie nienależnej opłaty? Bo jak rozumiem z powyższego płacić za wózek z dzieckiem do lat 4 nie trzeba…

  4. [quote]Ciekawa jestem co ma znaczyć to „zasłużony” przy honorowych dawcach krwi…[/quote]
    Wikipedia podaje, że taki tytuł otrzymuje się po oddaniu min 5 (kobiety) lub 6 (faceci) litrów krwi.

  5. Kwestie odznaczeń dawców leżą w gestii PCK i są uzależnione od ilości oddanej krwi a te ilości są na prawdę w ich przypadku imponujące więc komu jak komu, ale zasłużonym honoworym dawcom chyba na prawdę nie powinniśmy tych ulg żalować… [url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwiodawstwo]http://pl.wikipedia.org/wiki/Krwiodawstwo[/url]

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here