Akt erekcyjny upamiętniający 750-lecie Studziennej

My niżej podpisani uczestnicy dzisiejszej uroczystości podajemy do wiadomości współczesnym i potomnym, że w roku 2008 Studzienna świętowała 750 lecie swej historii.

Działo się to w Studziennej – dzielnicy miasta Raciborza, w niedzielę 28 września 2008 r. gdy Prezydentem Miasta był Mirosław Lenk, Proboszczem tutejszej Parafii Św. Krzyża Ksiądz Dziekan Jan Szywalski a wikarym Ksiądz Marek Wieczorek. W Radzie Miasta zasiadali m. in. Roman Wałach i Eugeniusz Wyglenda, zaś w Radzie Powiatu Marceli Klimanek- mieszkańcy naszej dzielnicy.

- reklama -

 

My niżej podpisani uczestnicy dzisiejszej uroczystości podajemy do wiadomości współczesnym i potomnym, że w roku 2008 Studzienna świętowała 750 lecie swej historii. Mieszkańcy postanowili ten fakt utrwalić postawieniem obelisku na skwerze pomiędzy ulicami Hulczyńską i Krętą. Na obelisku widnieje napis: „Przeszłość nauczycielką przyszłości” W 750 lecie Studziennej mieszkańcy. 28.09.2008 r. 

 

Pod płytą wmurowano akt erekcyjny razem z egzemplarzem gazety „Nowiny Raciborskie” i „Kwartalnika Studzieńskiego” oraz kilkoma obiegowymi monetami. 

 

Pierwszą pisemną wzmiankę o Studziennej znajdujemy w przywileju księcia Władysława z 14 kwietnia 1258 roku dla raciborskiego klasztoru Dominikanów przy Rynku. Dokument wspomina, że w Raciborzu znajdował się wodociąg, który brał początek we wsi o nazwie „ Studzona” i biegł przez środek miasta, aż do domu braci dominikanów.

 

Wieś należała najpierw do raciborskich dóbr zamkowych, stanowiąc własność polskich książąt z dynastii Piastów, a następnie czeskich Przemyślidów. W 1416 roku za sprawą Jana II Żelaznego wieś podzielono na dwie części. Pierwsza, w pobliżu Sudoła należała do kolegiaty przy kościele farnym, a druga pozostała własnością raciborskich książąt. Przez kolejne wieki właściciele wsi wielokrotnie się zmieniali. W roku 1874 obydwie części Studziennej połączono tworząc jedną gminę.  W 1927 roku Studzienna została włączona do miasta Raciborza jako dzielnica. Po drugiej wojnie światowej Studzienna rozszerzyła się o dwa osiedla domków jednorodzinnych. Utraciła też charakter rolniczy i stała się społecznością bardziej robotniczą.  Kościelnie, Studzienna należała do parafii św. Mikołaja na Starej Wsi. W latach 1906/07 wybudowano kościół na miejscu, a wraz z przyjściem pierwszego proboszcza,ks. Franciszka Melzera w 1918 roku, Studzienna stała się samodzielną parafią.  

 

Politycznie, Studzienna dzieliła los Górnego Śląska. Należała więc najpierw do Polski, potem do Czech i imperium Habsburgów, następnie do Prus i Niemiec, a od 1945 r. znów do Polski. Była to jednak Polska zależna od Związku Radzieckiego. Dopiero w 1989 roku stała się państwem w pełni demokratycznym.  Swoboda demokratyczna wyzwoliła wiele inicjatyw obywatelskich.

 

Obecnie w Studziennej funkcjonują takie organizacje jak:
– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna,
– DFK – Deutscher Freundschaftskreis,
– LKS – Ludowy Klub Sportowy
– Parafialny CARITAS.

 

Przemiany przyniosły jednak także skutki negatywne. Pojawiło się bezrobocie, które wraz ze swobodą przemieszczania się dało w efekcie wielką falę emigracji. Ilość mieszkańców dramatycznie spadła, z 2360 w roku 1939 do 1280 obecnie. W  dzielnicy obok Kościoła Parafialnego funkcjonuje przedszkole i dwujęzyczna szkoła podstawowa z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania.  Studzienna ma swoje boisko z halą sportową, pocztę i ośrodek zdrowia. Zlikwidowano natomiast stację kolejową.

 

Ufamy, że polepszające się warunki życia zahamują emigrację a dogodne położenie naszej dzielnicy przyciągnie nowych mieszkańców. Niech Bóg błogosławi przyszłości naszej Dzielnicy!

 

Podpisy: Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz, Ks. Jan Szywalski – proboszcz Parafii Św. Krzyża, Ks. Marek Wieczorek – wikary Parafii Św. Krzyża, Roman Wałach – radny Rady Miasta, Eugeniusz Wyglenda – radny Rady Miasta, Marceli Klimanek – radny Rady Powiatu, Ginter Czepalla – projektant obelisku.

 

Akt zredagowała Maria Wyrobek, Racibórz Studzienna, dnia 28  września 2008 roku.

 

Zobacz również Odsłonięto tablicę upamiętniającą 750-lecie Studziennej.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here