Jak pisać projekt o dotację – szkolenie dla organizacji pozarządowych

0

W dniach 9-10 października w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budziskach odbyło się spotkanie szkoleniowe dla działaczy organizacji pozarządowych gminy Kuźnia Raciborska.

Ze szkolenia skorzystało kilka organizacji, m. in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej – koło w Kuźni Raciborskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Budziska, Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Jerozolima", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i przedstawiciele klubów sportowych z Rud i Rudy Kozielskiej.

- reklama -

 

Uczestnicy szkolenia uczyli się, jak należy wypełniać wniosek o przyznanie dotacji, do jakich instytucji można dany wniosek kierować i na co należy zwracać szczególną uwagę przy jego wypełnianiu. Kurs skierowany był głównie do osób działających na niwie pomocy społecznej, m. in. pomoc w walce z alkoholizmem, tworzenie świetlic, rozwój klubów sportowych itp. Szkoleniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, która pozwalała głębiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

 

O dofinansowanie może ubiegać się każda organizacja. Nie ma granicy dla określonych stowarzyszeń. – Ograniczenie dotyczy jedynie zakresu tematycznego, które z jednej strony definiuje grantodawca, a z drugiej strony – wynika on jasno z naszych celów statutowych – mówi Katarzyna Weideman z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. – Jeśli realizujemy jakieś cele i są one zgodne z tym, czego oczekuje od nas grantodawca, to wtedy możemy aplikować do danego konkursu – dodaje.

 

Pisząc projekt należy zwrócić baczną uwagę na wiele czynników. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy nasz projekt wpisuje się w cele, które zdefiniował grantodawca, czy jest zgodny z wyznaczonymi celami, które wynikają z naszego statutu oraz z naszą strategią działania, a także – czy mamy jasno zdefiniowany problem, który chcemy rozwiązać. Na koniec, warto, aby gotowy projekt sprawdziły 2-3 niezależne osoby, gdyż bardzo częstym powodem odrzucania wniosków są drobne pomyłki w ich wypełnieniu.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here