Sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję Rady Miasta Racibórz w dniu 30 grudnia 2008 r.  na godz. 14.00 w sali  kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6.Proponowany porządek obrad:

 

- reklama -

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Racibórz.

3.   Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4.   Uchwała w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

5.   Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 r.

6.   Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Racibórz za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu.

7.   Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/336/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2004 r

8.   Uchwała w sprawie nadania statutu Raciborskiemu Centrum Kultury.

9.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej.

10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Cyryla Ratajskiego.

11.  Uchwała w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

12.  Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

13.  Interpelacje, zapytania i wnioski.

14.  Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here