Wydział Rolnictwa w PWSZ?

0

Rada Powiatu apeluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.

Rada Powiatu raciborskiego mając na uwadze konieczność rozwoju rolnictwa oraz podnoszenia kwalifikacji ludzi zatrudnionych w rolnictwie, apeluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zakresie rolnictwa.

- reklama -

 

W uzasadnieniu do apelu czytamy – Powiat Raciborski postrzegany jest jako region o wysokiej kulturze rolnej. Wyróżnia się pod tym względem zdecydowanie w województwie śląskim. Dobry poziom rolnictwa raciborskiego wynika w głównej mierze z pracowitości i gospodarności naszych rolników oraz wysokiej jakości użytkowanych gruntów. W Powiecie Raciborskim znajduje się ponad 8 tysięcy gospodarstw rolnych, a powierzchnia użytków rolnych to blisko 61% powierzchni całego powiatu. Rozwój rolnictwa zależy w dużej mierze od poziomu wiedzy i wykształcenia rolników. W Powiecie Raciborskim i jego najbliższej okolicy, brak jest szkół wyższych specjalizujących się w kształceniu młodzieży na kierunkach rolniczych, co niewątpliwie utrudnia podnoszenie kwalifikacji naszym rolnikom. Bliskość Powiatu Głubczyckiego, również regionu typowo rolniczego oraz brak w najbliższej okolicy szkół wyższych kształcących w tym kierunku, daje gwarancję dużego zainteresowania kształcenia na kierunku rolniczym. Umożliwienie młodzieży naszego regionu zdobywania wykształcenia rolniczego na najwyższym poziomie, niewątpliwie wpłynie na podniesienie poziomu wiedzy rolniczej. Uruchomienie nowego kierunku studiów, przyczyniłoby się do rozwoju zarówno Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, jak również całego regionu. Ponadto, utworzenie Wydziału Rolnictwa w PWSZ w Raciborzu ułatwiłoby kontakty z innymi, naukowymi i gospodarczymi środowiskami rolniczymi Unii Europejskiej, m. in. poprzez organizowanie praktyk studenckich, wymiany studentów i kadry naukowej, co bez wątpienia wpłynęłoby na promocję Powiatu Raciborskiego oraz jego dynamiczny rozwój.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here