Projekt „Czas na wiedzę i edukację…” szansą na nowe kwalifikacje

0

Celem projektu jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom małych miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno – promocyjnych.

Rada Powiatu na grudniowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Czas na wiedzę i edukację. Nowe kwalifikacje i umiejętności mieszkańców gmin powiatu raciborskiego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 50 tys. zł. Będzie realizowany w roku 2009. 

- reklama -

 

W ramach projektu zostanie wpierw przeprowadzona akcja promocyjna i upowszechniająca rezultaty projektu oraz odbędzie się seminarium inaugurujące projekt – "Czas na wiedzę i edukację".  Następnie uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń: „Akademia przedsiębiorczości – agroturystyka”, „Umiejętności interpersonalne”, „Jak budować współpracę na poziomie lokalnym”, a także w szkoleniach dodatkowych z zakresu obsługi komputera i Internetu lub w kursie języka obcego (j. angielski, j. niemiecki). Projekt zakłada również wizytę studyjną w modelowym gospodarstwie agroturystycznym: m.in. Zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego, warsztaty z zakresu rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki oraz panel dyskusyjny „Inspirujące działania” dla uczestników projektu.  Dodatkowo w ramach projektu odbędzie się  konkurs edukacyjny dla przedszkoli i szkół Zielona Oaza Kultur.

 

Celem ogólnym projektu jest ułatwienie dostępu do edukacji mieszkańcom małych miejscowości powiatu raciborskiego poprzez cykl działań edukacyjno – promocyjnych.

 

Przewidywane rezultaty projektu:
1. Rezultaty twarde:
1) Ukończenie przez 54 osoby szkoleń podstawowych przyczyniających się do podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności.
2) Uzupełnienie wiedzy i umiejętności przez 27 osób w wyniku szkoleń dodatkowych.
3) Uczestnictwo 50 osób w seminarium podnoszącym świadomość w zakresie korzyści płynących z edukacji.
4) Udział 47 osób w warsztacie wyjazdowym poszerzającym wiedzę na temat praktycznego funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego.
5) Uczestnictwo 70 osób w moderowanym panelu dyskusyjnym, w wyniku którego zostanie opracowany raport diagnozujący problemy lokalnych społeczności i ich potrzeby projektowe.
6) Udział 150 osób w konkursie edukacyjnym zachęcającym do samokształcenia i współpracy w środowisku szkolnym.
2. Rezultaty miękkie:
1) Wzmocnienie potencjału osobistego uczestników szkoleń w wyniku zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.
2) Podwyższenie wiedzy uczestników oraz mieszkańców powiatu w zakresie korzyści
płynących z kształcenia i szkolenia.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here