Burmistrz Serafin: najważniejsze jest dobro gminy

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej było podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. oraz udzielenie z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu można przyrównać do wotum zaufania, jakim najwyższą władzę darzą miejscy radni. Jak zatem układały się relacje na linii Rada Miejska-Burmistrz biorąc pod uwagę realizację gminnego budżetu w ubiegłym roku?

- reklama -

Jak zaznacza wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, realizacja budżetu przebiega zawsze zgodnie z podjętą uchwałą budżetową. – Pewne wynikające z potrzeb w czasie roku kalendarzowego zmiany wprowadza burmistrz, daną kwotę argumentując. Wszystkie propozycje są zawsze dyskutowane i wypracowywane.

– Jedynym kryterium, którym kieruje się zarówno rada, jak i burmistrz jest przede wszystkim dobro gminy. I to, że w niektórych tematach się różnimy, nie znaczy, że ma się to odbijać negatywnie na gminie. Środki, którymi dysponujemy, staraliśmy się maksymalnie wygospodarować i myślę, że to, co udało się zrobić, poprawiło – czasem i w drobnych rzeczach – jakość życia mieszkańców. Mam tu na myśli m. in. program  częściowego wsparcia wymiany stolarki okiennej czy pojawienie się nowych miejsc parkingowych – mówi burmistrz R. Serafin.

– Współpraca – myślę – jak wszędzie. Bywają lepsze i gorsze dni, ale generalnie rzecz biorąc, budżet przebiega w miarę normalnie i za ubiegły rok zamknął się w granicach takich, jakich był planowany. Wszelkie kontrole, które były przeprowadzone stwierdziły jednoznacznie, że wszystko ułożyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie stwierdzono żadnych uchybień dotyczących realizacji budżetu – zaznacza radny Andrzej Kubiczak, po czym dodaje, że udzielenie absolutorium nie powinno stanowić większych problemów.

W ubiegłym roku władze podjęły szereg ważnych dla miasta inwestycji, które pochłonęły jednak sporą część gminnego budżetu. Do nich z pewnością zaliczyć można m. in. wybudowanie ostatniej nitki wodociągu na Paproci w Rudach, modernizację placówek oświatowych czy podwyższenie kapitału i uporządkowanie spraw formalnych spółki wodno-kanalizacyjnej. Część z tych inwestycji trwa nadal. Sprawa dotyczy budowy nowej oczyszczalni ścieków. – Dziś musimy płacić kary za nieprzystosowanie oczyszczalni do tych wymogów, które obowiązują. To są duże pieniądze, obecnie mamy 200 tys. zł kary zaległości za lata 2001-2002. Wyczerpaliśmy już wszelkie formuły odwoławcze i dziś nie mamy już odwrotu; te pieniądze musimy oddać Państwu – mówi burmistrz.

Czasami Rada stawała przed trudnymi wyborami, gdyż – jak mówi A. Kubiczak – celów jest bardzo dużo, pieniędzy natomiast – mało. – Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje, więc niekiedy trzeba było zrezygnować z jednych spraw na rzecz innych – dodaje.

– Kłopotem numer jeden w roku 2008 – zdaniem radnej Chroboczek-Wierzchowskiej – była wysokość dotacji dla społecznej szkoły w Budziskach czy też nieszczęśliwy wniosek na nitkę kanalizacyjną na Starej Kuźni.

 

Jakiego zatem wyniku głosowania można się spodziewać? O to zapytałem kilka dni przed sesją burmistrza oraz dwoje radnych. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że absolutorium z pewnością burmistrz uzyska, zagadką pozostawał natomiast rozkład głosów. Przypomnę, że w ubiegłym roku uchwała przeszła ośmioma głosami "za" przy siedmiu wstrzymujących się. – Myślę, że wynik ubiegłoroczny był raczej wynikiem chyba politycznym niż takim, który odnosiłby się do intensywności naszej pracy. Z informacji, jakie do mnie dochodzą, to mam nadzieję, że praca minionego roku oceniana jest pozytywnie. Trudno powiedzieć, czy to się przełoży na wynik obrazujący większe poparcie – mówi burmistrz Serafin. – Trudno określić liczbę głosów. W przypadku naszej rady, to dość duża niewiadoma – dodaje z kolei członek Komisji Rewizyjnej A. Kubiczak. – Myślę, że nie będzie niespodzianek – kończy Sabina Chroboczek-Wierzchowska.

W trakcie sesji przewodniczący Rady Miejskiej Manfred Wrona przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, zaś radna Marcelina Waśniowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała uczestników sesji z wnioskiem komisji w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008. Uwag w stosunku do wniosku Komisji Rewizyjnej nie miała także RIO.

Wobec braku dyskusji w powyższym temacie, radni przeszli do głosowania nad uchwałą. Tym razem wynik był inny niż przed rokiem. Absolutorium burmistrz uzyskała stosunkiem głosów 11 "za" i 4 wstrzymujących się.

/BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here