Nowi zasłużeni dla Gminy Rudnik

1

Wójt gminy Alojzy Pieruszka złożył wnioski do Rady Gminy o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik” dla Jerzego Ruska i Leonarda Wochnika. 25 marca Rada Gminy podjęła uchwały o przyznaniu odznaczeń.

Jerzy Rusek urodził się 2 stycznia 1937r. w Pabianicach. Po skończeniu studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu rozpoczął pracę zawodową 1 marca 1961 roku w Przychodni Powiatowej w Gorlicach. Od 1 lipca 1965 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Zdrowia w Rudniku, a zatrudniony był przez Poradnię Obwodową w Raciborzu. Ośrodek Zdrowia w Rudniku został założony w 1961 roku, siedziba wówczas była na plebani przy miejscowym kościele. Czynne były dwa gabinety, internistyczny i dentystyczny. Cały ośrodek zajmował dwa pokoje. Jak to się stało, że ośrodek umieszczono na plebanii? Od 1953 roku do 1972 roku w podziale administracyjnym kraju były gromady, przewodniczącym gromadzkiej rady wtedy była Marta Malcharek, a proboszczem parafii był Bruno Panus. Jak na owe czasy oni „dobrze żyli”, dogadali się i tam zlokalizowano ośrodek zdrowia. Pierwszym kierownikiem ośrodka był Jerzy Wiśniewski, a dentystą Ernest Winkler. Doktor Jerzy Rusek przejął pracę po Jerzym Wiśniewskim. W związku z tym, że w tym ośrodku było bardzo ciasno, na początku lat 70. zrodziła się idea budowy nowego ośrodka zdrowia.

- reklama -

 

Teren, na którym wybudowano nowy ośrodek należał do Pauliny Blaszczok, która wyjechała do Niemiec przekazując swój budynek i teren na rzecz skarbu państwa, a część areału pod budowę ośrodka odkupiono od Reinarda Kretek, ówczesnego właściciela. Głównym pomysłodawcą i inspiratorem budowy nowego ośrodka był doktor Jerzy Rusek. Od 1974 do 1978 trwała budowa tego obiektu. 16 grudnia 1978 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanego ośrodka. Koszt budowy wyniósł ok. 3 mln. zł. (średnia płaca robotnika wynosiła wtedy ok. 4300 zł, bochenek chleba kosztował 26 zł). W trakcie tej inwestycji doktor Rusek wiele wysiłku i serca włożył pilotując nad przebiegiem tej inwestycji, gdzie wspierała go również małżonka Irena, mobilizując do dynamicznego przebiegu tej budowy. Inwestycja ta realizowana była przez ZOZ w Raciborzu. Pan Jerzy Rusek zatrudniony był przez raciborską przychodnię do 30 czerwca 2000r. od 1 lipca 2000r. pracował w SPZLA (Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego) do 30. czerwca 2005r. tj. do przejścia na emeryturę. W ciągu tych 40-stu lat pracy na terenie Gminy Rudnik obsługiwał również ośrodki zdrowia w Szonowicach i w Łubowicach. Dał się poznać i pozostanie w pamięci wszystkich mieszkańców jako doskonały lekarz, specjalista chorób dziecięcych. Prawdziwy lekarz rodzinny znający problemy zdrowotne i społeczne całych pokoleń rodzin. Przebywając na emeryturze w dalszym ciągu służy pomocą i radą wszystkim potrzebującym.

 

Leonard Wochnik urodził się 6 listopada 1934r. w Brzeźnicy. Można powiedzieć, że Leonard to już legenda gminy Rudnik, jest animatorem, pomysłodawcą wielu zdarzeń i realizacji ogromu projektów związanych z postacią poety okresu romantyzmu Józefa von Eichendorffa.

 

Przed dwusetną rocznicą urodzin poety Józefa von Eichendorffa zebrała się grupa osób z parafii Łubowice oraz Raciborza u proboszcza na plebani w Łubowicach z propozycją, by odprawić w rocznicę urodzin mszę św. w intencji poety, która została odbyła się nieoficjalnie 12 marca 1988r. Mszę św. koncelebrowali ksiądz prałat Stefan Pieczka z parafii NMP z Raciborza oraz ksiądz proboszcz Henryk Rzega. Była to pierwsza msza odprawiana po polsku i niemiecku. Po mszy przeszła procesja na stary cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie rodziców poety. W uroczystości tej wzięły udział niezliczona ilość uczestników. 19.grudnia 1989r. Zebrał się komitet organizacyjny celem utworzenia Towarzystwa Miłośników Poezji Eichendorffa w skład, którego weszli m.in. obok Leonarda Wochnika ksiądz Henryk Rzega, Józef Pater, Klaus Jasny, Krystyna Rzega, Marta Kowol, Anton Rubin i inni. 13 lutego 1990r. Złożono wniosek do Sądu Rejestracyjnego celem zarejestrowania Towarzystwa i wniosek ten został załatwiony pozytywnie. Towarzystwo w owym czasie nie miało żadnego lokum. Spotykali się na plebani. W październiku 1991r. Towarzystwo zakupiło podupadły budynek od prywatnego właściciela Klemensa Sochy, kupno sfinansował Towarzystwu dr Dreger – poseł do Bundestagu. Budynek odrestaurowano na podstawie podpisanej umowy zawartej pomiędzy premierem Tadeuszem Mazowieckim i kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem (spotkanie miało miejsce w Krzyżowej na Dolnym Śląsku). 12 lipca 2000 roku budynek oddano do użytku, a następnie przekazano na rzecz Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa. Oprócz tego budynku Towarzystwo zakupiło jeszcze obiekty po byłej RSP Sławików i SKR Rudnik. W listopadzie 1993 roku odkupiło od Gminy Rudnik ruiny zamku, które kupno Towarzystwu sfinansował sponsor z Niemiec. Firma niemiecka Heisserer, która współpracowała przy pracach wodociągowych odkupiła historyczny młyn wodny w Brzeźnicy i przekazała go na rzecz Towarzystwa. Remont wnętrza młyna został sfinansowany przez Fundację Eriki Simon z Niemiec natomiast prace na zewnątrz wykonało w większości Towarzystwo w czynie społecznym. Leonard Wochnik to wyjątkowo pracowity i niezwykle skromny człowiek, oprowadza wycieczki, które przyjeżdżają nie tylko z całej Polski ale i Europy. Prócz wymienionych zasług – uruchomienie młyna wodnego, utworzenie izby pamięci poety – jego współpraca z prof. Chochorowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa spowodowała utworzenie stałej wystawy archeologicznej poświęconej kulturze łużyckiej i jej śladów na terenie tej części gminy. Całokształt pracy Wochnika został doceniony przez rząd Niemiec przyznając mu wysokie odznaczenie państwowe. Działania Leonarda Wochnika przyczyniły się do tego, że gmina Rudnik jest rozpoznawana jako miejsce, w której łączy się wiele kultur. Należy dodać, że L. Wochnik przez dwie kadencje był radnym Gminy Rudnik w latach 1990-98.

 

Norbert Waskin urodził się 26 kwietnia1969r. w Polskiej Cerekwi, natomiast mieszkał w Grzegorzowicach. Jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne wspólnie z żoną Heleną, o powierzchni 22,57 ha to są jego grunty własne oraz dzierżawi ok. 15 ha Swoje gospodarstwo przejął po teściach w roku 2002. Gospodarstwo rolne nastawione jest na produkcję młodego bydła opasowego oraz produkcję zbóż, rzepaku i buraków cukrowych. Gospodarstwo Waskina w 2007 roku zajęło drugie miejsce na etapie regionalnym w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs organizowany przez KRUS. W tym roku minister rolnictwa Marek Sawicki za wysokie wyniki osiągane w swoim gospodarstwie odznaczył N. Waskina odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”

 

/JD/

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here