Od 1 kwietnia nowe zasady udzielania ulg i umorzeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trosce o podnoszenie jakości obsługi klientów wprowadza od 1 kwietnia nowe zasady postępowania przy udzielaniu ulg i umorzeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

- reklama -

Podstawowym celem wprowadzenia nowych zasad jest zapewnienie przejrzystości procedur i jednolitości postępowania, a także zapewnienie dostępu do wyczerpujących informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w ramach prawnych uwarunkowań polskiego systemu zabezpieczenia społecznego.

Przejrzystość i jednolitość przyjętych procedur polega na określeniu identycznych terminów rozpatrywania spraw oraz jednakowego zakresu gromadzonej dokumentacji we wszystkich jednostkach Zakładu. Ponadto Zakład udostępnia klientom możliwość śledzenia postępów w załatwianiu zgłoszonej sprawy i zapewnia dostęp do wyczerpujących informacji na temat warunków udzielenia ulgi bądź umorzenia należności, co umożliwia klientowi ocenę, czy w jego indywidualnej sytuacji ma on szansę na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Wszystkie informacje dotyczące udzielania ulg i umorzeń przedstawiane są m.in. na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl oraz w formie ulotek dostępnych na salach obsługi klienta w każdej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu. Wyjaśnieniami służą również przeszkoleni pracownicy Zakładu.

Dla osób, które ubiegają się o udzielenie odroczenia, przygotowane zostały szczegółowe informacje w zakresie zasad, warunków, praw i obowiązków wiążących się z realizacją ulgi, które udostępniane są stronie po złożeniu wniosku. Dodatkowo, do zawartej umowy o odroczeniu każdorazowo dołączana jest informacja dotycząca konkretnie udzielonej ulgi.

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz zwiększającego się dostępu społeczeństwa do Internetu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozbudowuje funkcjonalność narzędzi informatycznych udostępnianych dla klientów, m.in. Elektronicznego Urzędu Podawczego, za pośrednictwem którego będzie można złożyć wniosek o udzielenie ulgi bądź wystąpić o umorzenie zaległych składek. Ta forma kontaktu wpisuje się w założenia nowej polityki Zakładu w zakresie obsługi klienta, której najistotniejszymi elementami są: przyspieszenie załatwienia sprawy oraz minimalizowanie związanych z tym utrudnień.

 

oprac./p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here