Stypendia dla studentów od Starosty

0

Do 15 września studenci studiów dziennych, zamieszkali na terenie powiatu raciborskiego mogą się ubiegać o stypendium Starosty Raciborskiego. Maksymalnie można otrzymać 5 tys. zł za rok akademicki.

Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla studenta, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program studiów, będą przyznawane na dany rok akademicki i wypłacane przez okres dziewięciu miesięcy. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5000 zł na rok akademicki dla jednego stypendysty.

- reklama -

Uprawnieni:

1. Stypendia przyznaje się studentom studiującym na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów dziennych, zamieszkałym na terenie powiatu raciborskiego.

2. Stypendia są wyróżnieniem indywidualnym dla studenta, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program studiów.

3. Stypendia mogą być przyznane studentowi, który legitymuje się średnią ocen co najmniej 4,5 liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń w ostatnim semestrze.

4. Oprócz powyższych warunków będą brane pod uwagę również osiągnięcia takie jak:
– nagrody i wyróżnienia w konkursach na pracę naukową,
organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia naukowe,
– nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
– publikacje w wydawnictwach naukowych i specjalistycznych,
– udział w konferencjach i seminariach naukowych.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie stypendium;
2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni semestr oraz potwierdzenie wpisu na kolejny semestr;
3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (oryginał lub kserokopia).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 15 września każdego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4 (Biuro Obsługi Klienta).
2. Wnioski o stypendia będą rozpatrywane w terminie do 30 września każdego roku.

Informacji udzielają pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu, telefon: 32 45 97 306

Szczegóły na http://www.bip.powiatraciborski.pl/uchwaly/index.php:

1. Uchwała Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego.

2. Uchwała Nr 178/701/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r . w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego.

 

SP

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here