RAFAKO: Przychody i zyski stale rosną

O około 20% wzrosły w I półroczu 2010 r. przychody RAFAKO S.A. i całej Grupy Kapitałowej RAFAKO, w porównaniu do wyników za I półrocze 2009 r. Spółka dominująca wypracowała o ponad 100% wyższy zysk netto, zaś GK o prawie 60% – wobec wyników za półrocze roku poprzedniego.

Komentarz do wyników finansowych za I półrocze 2010 r.

- reklama -

– To efekt procesów dostosowawczych wdrażanych w naszej firmie i otoczenia, w którym działamy. Mimo, że światowy kryzys gospodarczy wciąż jest obecny, nie miał  on istotnego wpływu na wyniki I półrocza. Sektor energetyczny realizuje w swoim tempie zaplanowane inwestycje, a my zabiegamy o kontrakty, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość naszego portfela zamówień i przychody, które sukcesywnie rosną. Z dużą konsekwencją pracujemy również nad poprawą wskaźników rentowności, które wykazują tendencję wzrostową – komentuje Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A.

W I półroczu 2010 roku GK RAFAKO osiągnęła przychody rzędu 574,5 miliona zł, które były wyższe od przychodów za analogiczny okres roku poprzedniego o 19 proc. Pozwoliło to uzyskać GK RAFAKO wzrost wyników brutto i netto z kontynuowanej działalności w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 37,6 proc. (wzrost wyniku brutto z 20,6 do 28,4 miliona zł) i 58,8 proc. (wzrost wyniku netto z 13,7 do 21,7 miliona zł).

 

 

 – Zauważamy pozytywne tendencje w naszym otoczeniu, co ma wpływ na nasze wskaźniki rentowności, które stale rosną – mówi prezes Wiesław Różacki.
 

 

 

Z kolei RAFAKO S.A. (spółka wiodąca GK RAFAKO) w I półroczu 2010 roku osiągnęła przychody rzędu 540,0 miliona zł. Były one wyższe od przychodów za analogiczny okres roku ubiegłego o 20,2 proc. To pozwoliło uzyskać Spółce wzrost wyników brutto i netto w porównaniu do poprzedniego roku odpowiednio o 68,5 proc. (wzrost wyniku brutto z 16,0 do 27,0 miliona zł) i 104,7 proc. (wzrost wyniku netto z 10,1 do 20,6 miliona zł).

 

/am/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here