Nagrody dla Animatorów Kultury

8 października w Raciborskim Centrum Kultury wręczono nagrody Prezydenta Miasta dla osób związanych z rozwojem kultury w Raciborzu.

 
 
 

Nagrodzeni w tym roku Nagrodą Prezydenta za szerzenie ultury w Raciborzu to:

- reklama -

MARTA BUCZKOWSKA – jest członkiem zarządu raciborskiego Stowarzyszenia "Drengowie Znad Górnej Odry". W 2009r. współorganizowała projekt "Atrakcje na wakacje", którego celem było zapewnienie rozrywki i aktywnej formy wypoczynku dla dzieci z terenu miasta i powiatu raciborskiego. Ponadto, nominowana do nagrody brała aktywny udział w zorganizowaniu tegorocznego II Raciborskiego Festynu Średniowiecznego, w którym wzięło udział około 200 odtwórców z całej Polski. Jako wolontariusz udzielała się również podczas warsztatów  teatralnych zorganizowanych dla młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Jako członek Stowarzyszenia Pani Marta Buczkowska aktywnie uczestniczy w licznych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie miasta jak również poza jego granicami, promując w ten sposób Racibórz. Były to m.in. festiwale historyczne w Ogrodzieńcu, Warszawie czy też zloty bractw i drużyn średniowiecznych w Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach, Opolu i Wrocławiu.

JULITA ĆWIKŁA – jest etnografem w Muzeum. Nominowana do nagrody jest twórczynią cyklu wystaw etnograficznych o tematyce prezentującej śląską kulturę ludową, autorką publikacji o tematyce etnograficznej, jurorem wielu konkursów z zakresu śląskiej kultury ludowej m.in. od 18 lat ocenia twórców ludowych uczestniczących w konkursie kroszonkarskim organizowanym przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, juror Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Wodzisławiu Śląskim i w Stanicy (pow. gliwicki).
Julita Ćwikła od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach śląskiego zespołu etnografów; trzykrotnie organizowała spotkania etnografów ze śląskich muzeów w Raciborzu. Ponadto  udziela konsultacji dotyczących raciborskiego stroju ludowego zespołom folklorystycznym, kołom gospodyń wiejskich, nauczycielom i uczniom szkół, którzy starają się zorganizować izby regionalne i małe zespoły folklorystyczne, wygłasza prelekcje, odczyty na temat kultury ludowej na terenach szkół, przedszkoli, domów kultury; promuje kulturę ludową powiatu raciborskiego w innych placówkach muzealnych.

ANNA JEGERSKA – MICHALSKA jest instruktorem w Raciborskim Centrum Kultury; prowadzi warsztaty, zespół Sudarynja, gra w "Tetraedrze", a także śpiewa. Była koordynatorem projektu pn. "W rytmie ognia – twórcze spotkanie w świecie ciszy", na który pozyskała 30 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowiło 50% kosztów tego przedsięwzięcia. W projekcie uczestniczyła młodzież z Raciborskiego Centrum Kultury, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Niesłyszących i Słabosłyszących, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego   w Kuźni Raciborskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Wspólne działanie różnych środowisk służyło nie tylko integracji ale także rozwijaniu ekspresji twórczej i kreatywności poprzez stworzenie wspólnego dzieła – spektaklu prezentowanego m.in. na terenie Raciborza.

MARZENA MRÓZ – jest kierownikiem Oddziału dla Dzieci w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla. Zainicjowała wiele ciekawych zamierzeń propagujących książkę i czytelnictwo. Są nimi: autorskie lekcje biblioteczne słowo + obraz + dźwięk, cieszące się dużą popularnością zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli raciborskich szkół; cykl spotkań poświęconych muzyce klasycznej i rozrywkowej, wzbogacanych prezentacją multimedialną i wybranymi utworami bohatera spotkania; Międzygimnazjalny Przegląd Twórczości Poetyckiej, organizowany wspólnie z Gimnazjum Nr 3. Nominowana do nagrody była także koordynatorem dwóch zamierzeń: "Indiańskie Lato z Biblioteką, w którym wzięło udział 400 uczestników i "Japońskie Lato z Biblioteką" – prawie 1000 uczestników, organizowanych w ramach przedsięwzięcia "Lato w Mieście" Ponadto, jest współorganizatorką kilku wystaw w Galerii Gawra a także corocznie organizowanego w Bibliotece Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kolęd.

ALICJA PLOCH – BURDA jest instruktorem Raciborskiego Centrum Kultury. Prowadzi indywidualne zajęcia wokalne, zespół wokalny "Perspektywa", z którym występuje na różnych imprezach organizowanych na terenie miasta oraz bierze z nim udział w konkursach i festiwalach. W 2008 r. zespół zajął I miejsce na Powiatowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, w 2009 r. brał udział w festiwalu "Twoja szansa, twój sukces" i zakwalifikował się do finału. W tym samym roku uczestniczył w Festiwalu Piosenki Dziecięcej, gdzie solistka zespołu zdobyła II nagrodę. W roku bieżącym zespół prowadzony przez nominowaną do nagrody wyśpiewał wyróżnienie na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Pani Alicja Ploch-Burda jest także inicjatorem Mini Festiwalu dla Przedszkolaków, którego ostatnia edycja odbyła się w ramach projektu "Promocja kultury ziemi raciborsko – rybnickiej"; koordynowała także przesłuchania Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Jako solistka współpracuje z zespołem "Grupa bez Nazwy".

PAWEŁ KOWOL jest członkiem Zarządu Okręgu Raciborskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Nominowany do nagrody Prezydenta Miasta jest znanym i cenionym w środowisku twórczym naszego miasta. Pan Kowol jest długoletnim dyrygentem Związku, kompozytorem i aranżerem wielu utworów muzycznych. Z Jego inicjatywy odbywają się w Raciborzu Festiwale do twórczości Stanisława Moniuszki. Kowol jest emerytem ale nadal kontynuuje pracę twórczą w dziedzinie kultury muzycznej, tworząc nowe kompozycje i opracowania na potrzeby raciborskich zespołów chóralnych i instrumentalnych.  

KRZYSZTOF KELER, WOJCIECH KAMIŃSKI i SEBASTIAN RYSZTAK są inicjatorami i głównymi organizatorami niezwykłej dwudniowej imprezy muzycznej "wRacku Festiwal 2010".  Było to przedsięwzięcie jedyne w swoim rodzaju nie tyko w mieście ale i w tym rejonie, mające na celu przybliżenie publiczności różnych, niebagatelnych gatunków muzycznych. W pierwszym dniu festiwalu, w całym mieście, w klubach muzycznych oraz pubach odbyły się koncerty i imprezy towarzyszące, zaś w drugim na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, na dwóch estradach wystąpiło ponad 10 zespołów (m.in. z Węgier, Słowenii, Chorwacji, Niemiec i Polski). Gwiazdą festiwalu był zespół LAIBACH. Podczas działania dostępne było także pole namiotowe wraz zapleczem sanitarnym. Festiwal cieszył się zainteresowaniem odbiorców przybyłych do Raciborza nieomal z całej Polski. Przyjechała także publiczność z sąsiednich Czech.

MAREK MANSZ jest Prezesem raciborskiego Stowarzyszenia "Drengowie Znad Górnej Odry". Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Raciborza i regionu a także bierze udział w licznych przedsięwzięciach historycznych organizowanych na terenie kraju, promując na nich nasze miasto. Były to m.in. festiwale historyczne na wyspie Wolin,     w Ogrodzieńcu, Warszawie czy też zloty bractw i drużyn średniowiecznych w Białymstoku, Rzeszowie, Bielsku – Białej, Kielcach, Opolu i Wrocławiu.
Nominowany do nagrody Prezydenta Miasta jest również inicjatorem i współorganizatorem otwartych spotkań miłośników kultury średniowiecza, a także "żywych lekcji historii" dla gimnazjalistów. Ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie  w czerwcu br., II Festynu Średniowiecznego, którego Pan Marek Mansz był jednym z inicjatorów i wykonawców.  Dwudniowy festyn zgromadził w naszym mieście wiele drużyn rycerskich     z całego kraju (ok. 200 odtwórców średniowiecza), które  zaprezentowały się mieszkańcom naszego miasta.

ROMUALD TURAKIEWICZ jest archeologiem w  Muzeum.  Nominowany do nagrody jest współautorem wielu wystaw archeologicznych, autorem i współautorem publikacji o tematyce archeologicznej, uczestnikiem licznych badań archeologicznych prowadzonych na terenie naszego miasta, a także na terenie Rybnika i powiatu raciborskiego. We wszystkich działaniach  Turakiewicza widoczne jest zaangażowanie w sprawy związane z historią i kulturą naszego miasta i okolicy. Dzięki tej postawie badawczej mamy możliwość poznania najstarszej historii Raciborza i jego zabytków.

MAREK WOJTOWICZ jest muzykiem bluesowym, występującym na terenie Polski. Nominowany do nagrody  aktywnie działa w środowisku lokalnym. Koncertuje na terenie miasta biorąc udział w organizowanych zamierzeniach kulturalnych. Wraz z Raciborskim Centrum Kultury zorganizował dwa Festiwale Motywy Bluesa, z których pierwszy wzbogacił program III Dni Województwa Śląskiego. Kolejny Festiwal przygotowywany jest na przyszły rok w ramach projektu "Raciborska muzykomania". Pan Wojtowicz powołał przy Raciborskim Centrum Kultury Stowarzyszenie Son House Gospel Blues Society; wspólnie z RCK zamierza stworzyć szkołę bluesa akustycznego dla młodych bluesmanów.

- reklama -

5 KOMENTARZE

  1. [b]Czy podanie nazwisk wyróżnionych/nagrodzonych jest ponad siły, możliwości czy chęci redaktorów? Roboty przecież przy tym niewiele, a „artykuł” miałby już więcej niż jedno zdanie.[/b]

  2. Pytajnik zdązył zadać pytanie pod artykułem zanim artykuł zostal uzupełniony o nawiska laureatów, wygladało to tak jakby autor wrzucił najpierw zdjęcia z jednym zdaniem a potem opracowywał tekst, a niecierpliwy Pytajnik już czekał aby wtrącić uszczypoliwe pytanie. Brawa za czujnośc pytajniku. Dołacz do grona maruderów – takich tu jest większośc na forum, nie bedziesz sie czuł osamotniony. Narzekaczy jest bez liku

  3. Ta pulchna jejmość o krótkich i ognistych włosach, mająca po swojej prawicy (na szczęście tylko na zdjęciach) Marka Wojtowicza, to pani Marzena M.
    Marzena M. jest zasłużonym [b]ANIMATOREM[/b] (niekoniecznie kultury) w tajnej organizacji [b]N[/b]ajwyższego [b]M[/b]ajestatu Przewodniczącego Rady Powiatu, pana dr N.M.

  4. Rozumiem. Artykuł nie pochodził od redakcji, lecz od „uzupełniaczy artykułów”. Najpierw ramka, a potem (jako dodatek?) nawet cały obrazek. W jednym punkcie muszęsię zgodzić całkowicie: „wygladało to tak jakby autor wrzucił najpierw zdjęcia z jednym zdaniem a potem opracowywał tekst”. Tak nie tylko wyglądało – tak właśnie było.
    Bez braw, a niby za co?

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here