W CKU działają świetnie wyposażone pracownie

W ramach działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego obok Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest również Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma wiele specjalistycznych pracowni.

Pracownia Instalacje Sanitarne w Centrum Kształcenia Praktycznego istnieje od roku 2000, która w tym czasie została zmodernizowana i przystosowana do wymogów jakie stawia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Zajęcia są prowadzone na stanowiskach roboczych (boxy), które zapewniają możliwość ukształtowania przewidzianych programem nauczania umiejętności praktycznych uczniów.

- reklama -

 

 

 
 

 

 

 

Każde stanowisko robocze wyposażone jest w imadło oraz zestaw odpowiednich narzędzi i sprzętu potrzebnego do obróbki elementów metalowych, miedzianych jak i tworzyw sztucznych. Przebieg zajęć praktycznych jest zgodny z zasadami kształcenia praktycznego i obejmuje:

– instruktaż wstępny

– instruktaż bieżący

– instruktaż końcowy

Dominującą metodą prowadzenia zajęć są ćwiczenia, wspierane aktywizującymi proces myślowy ucznia metodami:

– metoda projektów

– metoda tekstu przewodniego

– pogadanki z elementami pokazu itp.

 

Forma pracy uczniów uczestniczących w zajęciach jest indywidualna, zróżnicowana lub jednolita, w zależności od treści kształcenia i poziomu intelektualnego uczniów oraz ich możliwości manualnych.

 

W programie nauczania na pracowni Instalacje Sanitarne uwzględniono treści kształcenia obejmujące zarówno obróbkę elementów metalowych, miedzianych jak i elementów z tworzyw sztucznych, z uwagi na fakt stosowania na rynku instalacyjnym technologii tradycyjnych jak i nowoczesnych. Istotnym Elementem zajęć praktycznych jest przestrzeganie obowiązujących zasad BHP i P – POŻ w pracowni co systematycznie jest podkreślane i przestrzegane.

 

Podstawowe środki dydaktyczne:

– narzędzia pomiarowe i kontrolno pomiarowe

– narzędzia traserskie

– narzędzia i sprzęt do obróbki ręcznej wyrobów metalowych, miedzianych: gięcia na zimno i gorąco, cięcia, piłowania, wiercenia i rozwiercania, gwintowania oraz łączenia rur i kształtek w gotowe elementy

– narzędzia i urządzenia do obrabiania oraz łączenia rur i kształtek z różnych tworzyw sztucznych w gotowe elementy

– elektronarzędzia do obróbki i montażu elementów instalacyjnych

 

Literatura wykorzystywana na zajęciach: katalogi wyrobów metalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych i rospekty i instrukcje zawierające informacje o sposobach obrabiania i łączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz książki między innymi: "Poradnik Technika Budowlanego", "Instalacje Sanitarne", "Miedź w instalacjach sanitarnych" itp.

 

Nauczane kierunki:

– monter instalacji i urządzeń sanitarnych

– technik budownictwa

– murarz

 

Sukcesy zawodowe to zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Złotej Kielni” w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych przez ucznia Dawida Lewińskiego.

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
47-400 Racibórz ul. Zamkowa,
tel. 32 415 44 89  

 

 

Czytaj także: Wielkie otwarcie nowych pracowni

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here