XI Bieg Niepodległości w Kuźni Raciborskiej

11 listopada w Kuźni Raciborskiej odbędzie się XI. Bieg Niepodległości. Głównym celem biegu jest uczczenie 92. rocznicy odzyskania niepodległości.

Regulamin XI-go Biegu Niepodległości „ KUŹNIA RACIBORSKA 2010”

- reklama -

1. Cele.
  – popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska,
  – uczczenie 92 rocznicy odzyskania niepodległości.

2. Organizatorzy.
  – Urząd Miejski  w Kuźni Raciborskiej,
  – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,
  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej,

3. Termin zawodów.
  – 11.11.2010r. godzina 13.00.

4.  Miejsce zawodów.
  – start – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej.

5. Warunki uczestnictwa.
W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli, którzy zgłosili swój udział do dnia 10.11.2010r,
w sekretariacie MOKSiR Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 9, nr tel. 419 14 07, /zgłoszenia grupowe/ zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane w dniu zawodów ).
 – dzieci i młodzież powinni posiadać ważną legitymację szkolną wraz ze zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
 – młodzież szkolną zgłaszają nauczyciele wychowania fizycznego,
 – ilość zgłoszeń nieograniczona,
 – obowiązuje strój sportowy,

6. Sposób przeprowadzenia biegu.
 – bieg przeprowadzony będzie wg harmonogramu, w siedmiu kategoriach wiekowych,
 – przeprowadzona będzie rywalizacja drużynowa między zgłoszonymi szkołami,
 * szkoły podstawowe,
 * gimnazja,
 * szkoły średnie
 – punktowanych będzie 3 pierwszych zawodników z jednej szkoły, w danej kategorii wiekowej ( zajęte miejsce oznacza ilość zdobytych punktów ),
 – jak najmniejsza ilość punktów decyduje o zajętym przez szkołę miejscu.

7. Harmonogram biegu i kategorie wiekowe.

Godz. 13.00 – rozpoczęcie
Godz. 13.05 – przedszkolaki – 200 m
Godz. 13.10 – rocznik 2001 i młodsze – 600 m – dziewczynki
Godz. 13.20 – rocznik 2001 i młodsi   – 600 m – chłopcy
Godz. 13.30 – rocznik 2000 – 1998  – 1000 m – dziewczynki
Godz. 13.40 – rocznik 2000 – 1998 – 1000 m – chłopcy
Godz. 13.50 – rocznik 1997 – 1995 – 1000 m – dziewczyny
Godz. 14.00 – rocznik 1997 – 1995 – 1000 m – chłopcy
Godz. 14.10 – rocznik 1994 – 1990 – 1000 m – dziewczyny
Godz. 14.20 – rocznik 1994 – 1990 – 2000 m – chłopcy
Godz. 14.30 – rocznik 1989 i starsze – 1000 m – kobiety
Godz. 14.30 – rocznik 1989 i starsi – 2000 m – mężczyźni
osobna klasyfikacja zawodników o roczniku 1960 i starszych.
Godz. 15.10 – wręczenie nagród.

8. Nagrody.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, w klasyfikacji drużynowej szkół dyplomy oraz puchary.

9. Szczegółowe informacje MOKSiR 032 419 14 07 lub 603278832

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here