Rada Miasta spotka się po raz pierwszy

Wybór przewodniczącego rady oraz przewodniczących komisji znalazły się m.in. w porządku obrad zaplanowanej na środę 1 grudnia sesji Rady Miasta, inaugurującej kadencję 2010 – 2014. W harmonogramie przewidziano także złożenie ślubowania przez prezydenta Lenka.

Pierwsza sesja VI kadencji Rady Miasta Racibórz odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 w sali kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

- reklama -

 

 Otwarcie sesji.
Powierzenie prowadzenia obrad radnemu najstarszemu wiekiem.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze prezydenta miasta przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej i złożenie przez Prezydenta Miasta ślubowania wobec Rady*.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Wybór I i II Wiceprzewodniczącego Rady.
Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady.
Wybór członków i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zakończenie obrad.

* Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta nastąpi jedynie w przypadku gdy do dnia sesji zostanie opublikowany w Monitorze Polskim komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

- reklama -

5 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here