Prawnik radzi – zadaj pytanie

  0

  W ubiegłym roku prawnicy z kancelarii InterLex z Wodzisławia Śl. dzielili się z czytelnikami swoją wiedzą. Na łamach portalu raciborz.com.pl zamieszczamy najczęściej powtarzające się problemy i sposoby ich rozwiązania.

  SPRAWY MIESZKANIOWE W MAŁŻEŃSTWIE

  - reklama -

  Czytelnik: Czy mieszkanie które posiadałem przed ślubem mogę teraz sprzedać bez zgody żony? Mieszkamy razem na nowym mieszkaniu ale żona jest jeszcze zameldowana na moim poprzednim i nie wiem czy mogę ja przemeldować na obecne mieszkanie czy musi zrobić to sama ?

  InterLex: W odpowiedzi na Pańskie zapytanie z dnia 14.08.2010r. informujemy, iż
  1) jeżeli nabył Pan mieszkanie ze swoich środków przez ślubem i stanowi to Pański majątek odrębny, wówczas sprzedaż mieszkania nie wymaga zgody żony
  2) żona powinna się sama wymeldować ze starego mieszkania
  3) jeśli obecne mieszkanie stanowi Pańską własność, może Pan zameldować małżonkę osobiście

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PSA

  Czytelnik:  Co w przypadku gdy pies sąsiada zagryzie drugiego psa np z rodowodem, czego można zażądać jakiego np odszkodowania, czy rekompensaty ?

  InterLex: W odpowiedzi na Pańskie zapytanie z dnia 16.08.2010r., informujemy, że podstawą prawną działań w przedstawionej sytuacji jest art. 431 Kodeksu Cywilnego
  § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

  § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
   
  W przedstawionej sytuacji dochodzenie roszczeń następuje przed sądem. Wymagane jest dostarczenie dowodów, dokładny opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, powołanie świadków.


  WYKUP MIESZKANIA BĘDĄC W SEPARACJI


  Czytelniczka:
  Małżeństwo po legalnej separacji sądowej. Mąż w dalszym ciągu zameldowany w mieszkaniu chociaż wyprowadził się i mieszka u swojej matki. Żona ma okazje za grosze wykupić swoje mieszkanie na własność od spółdzielni. Mieszkanie spółdzielcze jest na  nią, bo przed ślubem miała książeczkę mieszkaniową na siebie i po ślubie otrzymała mieszkanie spółdzielcze, w którym wspólnie mieszkali aż do separacji.  Dzieci są dorosłe (23 lat i 27 lat). Czy jest możliwość wykupienia mieszkania tylko i wyłącznie na żonę ?

  InterLex:
  W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 01.08.2010r. odnośnie wykupu mieszkania, informujemy, iż z racji rozdzielności majątkowej istnieje możliwość wykupienia mieszkania tylko i wyłącznie na Panią. Musi mieć Pani jednak świadomość, że w momencie zniesienia separacji ustrój rozdzielności mija ( Art. 61. § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.§ 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki)


  PRZYWILEJE DLA HONOROWYCH KRWIODAWCÓW

  Czytelnik: Chciałbym się dowiedzieć, jak w obecnej chwili wyglądają prawa honorowych krwiodawców pod kątem uzyskania jednego dnia wolnego w pracy w momencie kiedy oddaje się krew? Czy Pracodawca ma obowiązek dać mi wtedy wolne czy są tutaj jakieś wytyczne? Jeśli powiedzmy jutro chce oddać krew i mieć w związku z tym wolne w pracy to muszę Pracodawcę o tym wcześniej poinformować, czy może już teraz nie ma czegoś takiego jak dzień wolny? Proszę o poradę w tym temacie.

  InterLex: Kwestie zwolnienia z pracy na czas oddawania krwi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Otóż pracodawca jest zobowiązany zwolnić będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracownik oddający krew ma prawo do zwolnienia na czas konieczny do pobrania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności.

   

  czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here