Świetlica TPD podsumowuje rok 2010

Uczestnicy zajęć świetlicy środowiskowej TPD przede wszystkim korzystali z pomocy przy odrabianiu lekcji. Ponadto rozgrywali konkursy, jeździli na wycieczki, spotykali ciekawych ludzi.W zajęciach prowadzonych w świetlicy środowiskowej TPD, działającej przy SP15, każdego dnia brało udział od 3 do 10 osób. Uczniowie mogli skorzystać tu z pomocy przy odrabianiu lekcji, porozmawiać z rówieśnikami, wolontariuszami i opiekunami, a także pobawić się, pograć w gry planszowe, gry towarzyskie, edukacyjne oraz w gry komputerowe, a nawet zmierzyć się w licznych konkursach. Niektóre z zajęć dotyczyły profilaktyki alkoholowej i promowały zdrowy styl życia bez nałogów. Każde spotkanie kończyło się poczęstunkiem. Oprócz zaangażowania w stałe punkty programu zajęć podopieczni TPD wzięli udział w:


-Wycieczce do Warszawy na zaproszenie posła T.Motowidły, gdzie zwiedzali Sejm i spotkali się z posłem.


-IV Raciborskim Biegu Profilaktycznym – imprezie sportowej promującej zdrowy styl życia bez nałogów.


– Obchodach VII Międzyszkolnego Spotkania Przyjaciół Dzieci, gdzie podziwiali wystawę zdjęć obrazujących pracę kół TPD.

– Wycieczce do aqua parku Nautika w Gorzycach: tu korzystali z oferty ośrodka promującego bezpieczne zabawy rekreacyjne.


-Projekcie „Spotkałem Pana”, realizowanego przez Duszpasterstwo Młodzieży i Urzędu Miasta.


-Obchodach Dnia Chłopaka z udziałem prezydenta miasta Raciborza Mirosława Lenka i prezes Oddziału Miejskiego TPD Krystyny Klimaszewskiej.

-Wycieczce do teatru Banialuka na przedstawieniu „Przygody Sindbada Żeglarza”.

-Imprezach: zakończenie roku szkolnego, andrzejkowo-mikołajkowa: wróżby, zabawa, konkursy (również o tematyce profilaktycznej).

-Poza tym byli z wizytą w Urzędzie Miasta. Tu zwiedzali urząd, włącznie z gabinetem prezydenta miasta, odwiedzili pełnomocnik prezydenta ds. rodzin Iwonę Trzeciakowską, wspierającą działania świetlicy.

-Zwiedzali wystawy prac w Miejskim Centrum Informacji, podziwiali jarmark przed 1 listopada i jarmark bożonarodzeniowy.W podsumowaniu rocznym należy odnotować też, że w tym roku odbył się duży remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy SP15.
W tym miejscu dzieci i opiekunowie składają serdeczne podziękowania prezes oddziału miejskiego TPD Krystynie Klimaszewskiej za starania w pozyskiwaniu środków finansowych w celu poprawy warunków bytowych w świetlicy, za pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Miasta, a najbardziej za nieocenioną, ogromną (mamy nadzieję, że w niewyczerpanych pokładach) pracę wolontariuszki na rzecz dzieci.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here