13.Międzyszkolne Spotkanie Przyjaciół Dzieci

Występem zespołu „Perspektywa” rozpoczęło się tegoroczne spotkanie z Okazji Dnia Dziecka.W spotkaniu udział wzięli: prezydent miasta Raciborza pan Mirosław Lenk, naczelnik wydziału do spraw społecznych pani Iwona Trzeciakowska, kierownik Referatu Kultury, Sportu i profilaktyki, prezes TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu Krystyna Klimaszewska, wiceprezesi, długoletni działacze TPD i przewodniczący kół, radni miasta Raciborza i powiatu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, wolontariusze TPD oraz młodzież i dzieci.
Spotkanie było m.in. okazją do wręczenia nagród dla laureatów międzyszkolnego konkursu o zasięgu powiatu „Szkoła otwarta na tolerancję”.

Dla laureatów i zgromadzonych na gali dzieci przedstawienie dali: uczniowie z SP1.


Uchwałą Zarządu TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu przyznano statuetki „PRZYJACIEL DZIECKA” następującym osobom:

- reklama -

1. Barbara Sput nauczycielka – G5 wiceprezes TPD, zaangażowana w działalność TPD, zawsze chętna i otwarta na wszelkie inicjatywy, daje pozytywna energię.

2. Małgorzata Kozioł pedagog – SP15 skarbnik TPD i założyciel pierwszego koła TPD w Raciborzu, przez cały czas bardzo aktywnie i systematycznie pracuje na rzecz dobra uczniów oraz ich rodzin. Pracuje w ramach działającej świetlicy środowiskowej.

3. Józefa Kielak pedagog SP1- wiceprezes TPD, osoba oddana pracy na rzecz dzieci , inicjator wielu działań TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu, założyciel świetlicy środowiskowej , organizator akcji Charytatywnych „okulary dla Afryki” , „kredki dla Kamerunu”, koordynator szlachetnej paczki w szkole SP1,od 6 lat organizuje środki na dożywianie i pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

4. Krystyna Klimaszewska prezes TPD

5. Beata Wysoczańska- Skroban -od 11 lat przewodnicząca KOŁA TPD przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Poświęca swój czas i energię ,by wspierać najbardziej potrzebujących . Buduje relacje poprzez uśmiech i dobre słowo. Wyraża całą sobą „jak dobrze, że jesteś”. Organizator akcji Charytatywnych „okulary dla Afryki”, pomoc dzieciom z Kazachstanu.

6. Elżbieta Glensk nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – SP1 współpracuje z rodzicami, prowadzi zajęcia teatralne, organizuje i przedstawia piękne spektakle dla mieszkańców domu „Złota jesień”.

7. Barbara Śmieja pedagog SP1 prowadzi akcje na rzecz dzieci potrzebujących i niepełnosprawnych, zawsze przychylna wszelkim działaniom,poświęca swój czas na rozwiązywanie problemów uczniów i ich rodzin.

8. Katarzyna Bartkowiak -Bucyk nauczyciel pedagog SP1 organizuje imprezy i akcje na rzecz dzieci potrzebujących i niepełnosprawnych, niesie pomoc uczniom i ich rodzinom.

9. Joanna Czerniak rodzicem jednego z uczniów szkoły ZSZP NR 3 Brzezie, Wraz z mężem Grzegorzem wspierają uczniów najbardziej potrzebujących i robią to anonimowo.

10. Joanna Kempanowska -Gawron ZSOMS nauczyciel historii i wice dyrektor ,11 lat członek TPD. Poświęca swój czas i energię,by wspierać najbardziej potrzebujących.

11. Barbara Litwa ZSOMS nauczyciel języka angielskiego,skarbnik koła, organizuje Powiatowy konkurs języka angielskiego dla klas III,wrażliwa na potrzebny uczniów, zawsze gotowa by im pomagać.

12. Barbara Rymarowicz – Głąb SP18 nauczyciel historii, doświadczony realizator programów profilaktycznych, podejmuje działania społeczne worek św Mikołaja ,koszyczek wielkanocny ,organizator akcji charytatywnych.

13.Maria Płonka SP18 nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zawsze skierowana na pomoc i wsparcie dzieciom oraz ich rodzinom, organizator akcji Charytatywnych, prowadzi kółka teatralne które rozwijają zainteresowania i pasje dzieci.

14.Katarzyna Adamek- Chwalczyk pedagog LOI organizuje i przygotowuje wolontariuszy do pracy z dziećmi w szpitalu,przedszkolu, były długoletni sekretarz TPD, oddana pracy na rzecz dobra uczniów oraz ich rodzin.

15.Raciborska Izba Gospodarcza prezes EKIERT, MIGOCKI

Daje wsparcie finansowe i pomoc dla dzieci potrzebujących, a zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych. Współpraca z SP1

16.Elżbieta i Ireneusz Ciesielscy właściciele Biura podróży Travel za pracę społeczną dla dobra dziecka spełnioną na terenie SP 18.

17.Andrzej Chrobak właściciel piekarni w Raciborzu, pracuje społecznie dla dobra dziecka,wspiera finansowo, współpracuje w szkole SP18.

18.Beata Tylka SOSWNiS nauczyciel nauczania początkowego. Długoletni członek TPD. Wiceprezes Stowarzyszenia „Promyczek Nadziei” pozyskuje środki finansowe,które przeznacza na zakup sprzętu wspierającego rozwój dzieci.

19.Iwona Szablińska SOSWNiS nauczyciel j. polskiego. Długoletni członek TPD angażuje się w organizowanie wypoczynku letniego wychowanków Ośrodka. Przez wiele lat prowadzi kółko taneczne.

Uchwałą Zarządu TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu przyznano również dyplomy „PRZYJACIEL DZIECKA” następującym osobom.
1. Piotr Czerny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszacych uczeń klasy III TECHNIKUM

2.Strózik Bartłomiej UCZNIOWIE LOI

3.Mikler Piotr UCZNIOWIE LOI

4.Orłowski Jakub

5.Małgorzata Riemel SP13

6.Bożena Machalska SP13

7.Justyna Kołodziej SP13

8.Alicja Szamara SP 3

9.Róża Szramek G5

10.Małgorzta Piasecka G5Zarząd TPD Oddziału Miejskiego w Raciborzu pragnie złożyć serdecznie Podziękowania za pracę,za okazane serce, wrażliwość na potrzeby innych.

1. Pordzik Barbara

2. Stanek Barbara

3. Irena Kwiatkowska

4. Małgorzata Kulej

5.Sabina i Adam Dera rodzice sp1

6.Mariola Kramarczyk nauczyciel sp1

7.Franciszka Gruszka wolontariusz w świetlicy środowiskowej SP1

8.Grażyna Piątkowa sp1

9.Katarzyna Gruchel sp1


Galę zakończył kolorowy występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here