Podziękowania dla prezes TPD

towarzystwo przyjaciół dzieci racibórz

Zarząd Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Raciborzu składa serdeczne podziękowania pani Krystynie Klimaszewskiej za długoletnią współpracę na rzecz raciborskich dzieci.

Pani Krystyna Klimaszewska przez 18 lat piastowała funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Raciborzu oraz wiceprezesa Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD w Katowicach.
W swojej rezygnacji pani prezes zaznaczyła:
-Miniony okres uważam za bardzo twórczy, nacechowany wielkim zaangażowaniem osób, z którymi się zetknęłam. Jestem wdzięczna za pomoc tym, którzy mnie wspierali i umacniali w działaniach na rzecz wolontariatu.

- reklama -

Dzięki inicjatywie prezes K.Klimaszewskiej w środowisku raciborskim powstało 16 kół TPD, a dzięki zaangażowaniu wielu osób i ich merytorycznemu wsparciu udało się z jak najlepszymi rezultatami zrealizować wiele inicjatyw, wynikających z zadań statutowych TPD, związanych z ochroną praw i spraw dziecka.

W okolicznościowym pożegnaniu pani prezes zapowiedziała:
-Mam nadzieję, że dotychczasowe doświadczenia znajdą swoją kontynuację w dalszej współpracy z moim następcą w dziedzinie realizacji celów statutowych towarzystwa na rzecz dzieci.

Do czasu wyboru nowego zarządu TPD funkcje p.o. prezesa pełnią wiceprezeski Józefa Kielak i Barbara Sput.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here