Wspomnienie o Irenie Selańskiej

3

Droga Ireno, dedykujemy Ci balladę "Kresowe dzieci". Byłaś nauczycielką. Pochodziłaś z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Tam się urodziłaś, wychowywałaś, ukończyłaś szkoły, wzrastałaś w trudnych warunkach po I wojnie światowej.

Byłaś świadkiem i uczestnikiem gehenny okupacji sowieckiej i niemieckiej w czasie II wojny światowej, a potem wygnania i ucieczki przed bandami UPA, strachu przed wywózką na Sybir, ukrywania się przed NKWD za działalność w ruchu oporu, za patriotyzm. Po wojnie osiedliłaś się na Ziemi Raciborskiej, najpierw w Pietrowicach WLK, potem w Raciborzu – na piastowskich ziemiach odzyskanych po wiekach.

- reklama -

 

Będzie więc stosownym przetoczyć Ci balladę napisaną przez Sybiraków. Poeta przedstawia w niej i Twój los – mieszkańca tych ziem.

 

"My Kresowiacy na całym świecie,
żyliśmy z Bogiem i z ludźmi w zgodzie (…)
Życie Polaków z miast i osiedli
Na Ziemiach Wschodnich rozsianych
Z łąk nad Wilejką, z borów Podola,
Z Wołynia pól buraczanych
Cierpieniem nie różą było usłane,
W ubiegłym stuleciu
Los w czasie wojny – drugiej światowej
Nie szczędził Kresowych Dzieci. (…)

 

Wdarli się do nich nocą żołdacy  
Na krzywdę i ból ślepi –
I wysiedli wraz z rodzinami
W Sybiru lasy i stepy. (…)

 

Dziś, po pół wieku, po całym świecie
Rozsiani z dala od kraju,
Do tamtych przeżyć Kresowe Dzieci
Myślami często wracają.

 

A że co roku któreś z ich grona
Przekracza już "smugę cienia"
Niech ta piosenka chociaż imiona
Uchroni od zapomnienia…"

 

Irena Selańska urodziła się w 1917 roku we Wschodniej Galicji jeszcze pod zaborem austriackim podczas I wojny światowej. Wzrastała, wychowywała się w trudnych warunkach w latach powojennych, po wielkich zniszczeniach, rozbojach żołnierzy z całej Europy, a także bolszewickich hord rewolucyjnych. Był to czas głodu i niedostatku, ale także wielkiej nadziei, rodzącej się polskiej państwowości, i niepodległej już Ojczyzny po 123 latach zaborów. Entuzjazm i praca organiczna wszystkim się udzielała.

 

Irena przez całe życie była optymistką, żarliwą patriotką. To owocowało przez całe Jej życie.Rodzina dała jej staranne wychowanie i wykształcenie. Przekazała zasady poszanowania polskich tradycji, wzorów osobowych, obowiązek przestrzegania norm moralnych, wiary w Boga i miłości do Ojczyzny, a także pracy nad sobą, rozwoju talentów, aby być w życiu kreatywnym, użytecznym także dla innych. Nauki te nie "poszły w las". Ciągle się rozwijała. Była wzorem dla swych dzieci, odpowiedzialna i wymagająca, opiekuńcza dla swych podopiecznych uczniów i wychowanków. Była prawym człowiekiem, szanowanym i podziwianym przez wszystkich – rodzinę, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Miała lojalny stosunek do każdego. Służyła radą i pomocą. Udzielała się społecznie w różnych organizacjach pożytku publicznego. Jej pasją było działanie na rzecz innych.

 

W latach 70. poprzedniego wieku była dyrektorem placówki wychowania pozaszkolnego, obecnie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. W tym czasie pod Jej kierownictwem działało wiele różnych kół zainteresowań. Na zajęcia przychodziło mnóstwo dzieci. Tej pracy oddawała się bez reszty. Placówka była znana w całym województwie opolskim, później śląskim. Pomimo trudnych warunków lokalowych (budynek był przed remontem generalnym) młodzież osiągała sukcesy na wystawach, popisach artystycznych, konkursach, przeglądach. Podjęła się najtrudniejszej roli w oświacie – rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz tego co najbardziej się w życiu przyda. Potrafiła stworzyć młodzieży warunki do realizacji ich pasji życiowych, rozwoju ich talentów i zdolności. Jej wychowankowie dziś znani są w kraju i za granicą.

 

Św. pamięci Irena Selańska była znana na całej Ziemi Raciborskiej. Podziwiano Jej zaangażowanie w sprawy społeczne i pryncypialne dążenie do celu. Była przez wszystkich lubiana. Jej dzieło, praca oświatowa i wychowawcza, pozostaną na długo w pamięci. W czasie swej działalności współpracowała i aktywnie pracowała społecznie w Lidze Kobiet oraz jako radna w Radzie Miejskiej w Raciborzu. Jest zasłużona dla miasta i powiatu raciborskiego za rozwój i sukcesy gospodarcze, kulturalne i oświatowe.

 

Odeszła od nas Osoba wielkiego formatu, nieprzeciętny Człowiek. Osierociła rodzinę i wszystkich swych przyjaciół. Całej rodzinie składamy wyrazy współczucia i bólu po stracie ś.p. Ireny.

 

Cześć Jej pamięci
Koledzy z MDK , ZHP i samorządowcy

 

Oprac. Józef Oleszek

 

/w/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

3 KOMENTARZE

 1. K.N.

  Do tego tekstu należy dodać, iż w latach 80 – tych była aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej jako osoba głęboko wierząca.
  Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie….

  Serdeczne słowa współczucia dla członków rodziny.

  Panie Oleszek – proszę podać kiedy Pani Irena zmarła i gdzie pochówek?

 2. R.S.

  W latach 1955-1967 Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego przy 1 L.O. i Szkole Podstawowej nr 9 w Raciborzu,
  zostaje za swój wkład pracy wyróżniona tytułem „Honorowa Przewodnicząca”.
  Zmarła 24 listopada 2010 r. pochowana na Cmentarzu Jaruzalem w Raciborzu.

 3. RS

  [img]upload/small_0Irena Selańska .jpg[/img]

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here