Konkurs „Z ekologią za pan brat”

0

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz ZSP nr 3 serdecznie do udziału w Konkursie Ekologicznym Powiatu Raciborskiego „Z ekologią za pan brat”. Konkurs odbędzie się 17 maja o godzinie 10.00 w MDK.

Główne cele konkursu to m.in. uwrażliwienie młodego człowieka na piękno ojczystej przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych wśród młodych ludzi.

- reklama -

Konkurs odbędzie się w dniu 17 maja 2010 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych klas IV – VI. Każda placówka oświatowa lub kulturalna może wysłać zgłoszenie trzech kandydatów.

Forma konkursu – test.

Zakres treści – wiadomości objęte programem nauczania w podręcznikach dopuszczonych przez MEN dotyczące: ekosystemu lasu, zależności pomiędzy populacjami, rośliny i zwierzęta ekosystemu leśnego, wpływ człowieka na środowiska przyrodnicze, zasady ekorozwoju, życie zgodne z naturą, parki narodowe Polski, ciekawostki przyrodnicze Raciborza, polityka środowiskowa Gminy Racibórz.

Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują cenne nagrody, a dla wszystkich opiekunów będą przygotowane podziękowania.

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here