Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy EKOMAT

0

Dnia 10 maja 2011r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu, odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego EKOMAT dla uczniów klas VI szkół podstawowych powiatu raciborskiego. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu: p. Bogusława Niedzielska, p. Iwona Kuźmicz oraz doradca metodyczny matematyki Marzena Bugiel. Konkurs objęty jest patronatem Starosty Powiatowego Adama Hajduka. Nagrody książkowe ufundowało Starostwo Powiatowe, a puchary Szkoła Podstawowa nr 18. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, realizacja elementów polityki środowiskowej w ramach wdrażania norm ISO 14001, w tym: propagowanie treści ekologicznych, zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym miasta Raciborza i okolic uczniów uzdolnionych matematycznie, uświadamianie o zagrożeniach środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.

W konkursie wzięło udział 11 dwuosobowych drużyn. Uczniowie pracowali wspólnie. Rozwiązywali test złożony z zadań zamkniętych, otwartych bądź zadań z luką z matematyki i przyrody. Zestaw pytań przygotowały panie: Małgorzata Trojańska i Tamara Jończy – Zielińska (z Gimnazjum nr 1 w Raciborzu). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodnicząca Marzena Bugiel – doradca metodyczny matematyki oraz p Anna Kuska-Woch. Zadania konkursowe sprawdzali studenci matematyki raciborskiej PWSZ. Największą wiedzę matematyczno-przyrodniczą posiadał zespół z SP w Piotrowicach Wielkich, reprezentowany przez Marzenę Szot i Marcelego Strzedułę, opiekunami były p. Anna Bugała, Urszula Wesoły. Drugie miejsca zajęła drużyna z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, w składzie Natalia Marszałek i Bartosz Preiniger, opiekunowie to p. Mirosława Kuśka i p. Mirosława Teresiak. Trzecie miejsce zajęła SP13 w Raciborzu, Martyna Hanak i Jacek Nitychoruk, przygotowali ich: p. Justyna Wydra, p. Irena Procek i p.Grzegorz Krzuś.

- reklama -

Na zakończenie, w oczekiwaniu na wyniki konkursu, pani Iwona Kuźmicz przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą zanieczyszczeniom środowiska. Prezentacja ta miała również na celu wskazanie uczniom sposobów, w jaki oni mogą pomóc naszemu środowisku. Po prezentacji uczniowie mogli wspólnie ze swoimi nauczycielami układać puzzle matematyczne. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.

I miejsce SP w Pietrowicach Wielkich-Marzena Szot i Marcel Strzeduła.
Opiekunowie: Anna Bugała, Urszula Wesoły.

II miejsce Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy -Natalia Marszołek i Bartosz Preiniger.Opiekunowie: Mirosława Kuśka, Mirosława Teresiak.

III miejsce SP 13 Racibórz – Jacek Nitychoruk i Martyna Hanak.
Opiekunowie: Justyna Wydra, Irena Procek, Grzegorz Krzuś.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here