Wyremontowali Zamek, kościoły i Opactwo w Rudach

2

Starostwo powiatowe podsumowało Program Opieki nad Zabytkami, który realizowany był od 2007 do 2010 roku. W ramach programu wyremontowany został między innymi Zamek Piastowski.

Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2007 – 2010 zakładał między innymi weryfikację i bieżącą aktualizację bazy danych, podnoszenie rangi szczególnych obiektów zabytkowych i krajobrazu kulturowego, ochronę zintegrowaną uwzględniającą uwarunkowania ochrony zabytków i ochronę przyrody, rewitalizację, rewaloryzację, konserwację i adaptację obiektów zabytkowych, zabytkowych układów, zespołów urbanistycznych, edukację powszechną i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości i dziedzictwa kulturowego.

- reklama -

Co dwa lata Zarząd Powiatu sporządza sprawozdanie, które przedstawia Radzie Powiatu. Zobaczmy co udało się zrobić w zakresie opieki nad zabytkami w latach 2009 – 2010. Fragmenty sprawozdania:

Zadania zrealizowane przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

1. Projekt pn. "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej”

Realizacja projektu odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu IV „ Kultura”,  Działanie 4.2 „System informacji kulturalnej”. Całkowity koszt projektu opiewał na sumę 529 701,92 zł. w którym partycypował  w formie dotacji Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 450 246,63 zł. Pozostała suma, tj. 79 455,29 zł, stanowiła udział środków własnych beneficjenta (Powiatu Raciborskiego).  Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do informacji o zasobach kulturowych Ziemi Raciborskiej poprzez wykorzystanie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo.
Przedmiotem realizowanego projektu pt: "Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej" było stworzenie jednolitego systemu oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo poprzez wykonanie tablic zbiorczych (z opisem w czterech językach) i informacyjnych (z opisem w czterech językach), tablic kierunkowych w ruchu drogowym i pieszym oraz ich usytuowanie w terenie. Dodatkowo w ramach promocji projektu wykonano foldery, produkcję i emisję filmu promocyjnego, zorganizowano konferencję. W efekcie projektu powstał jednolity system informacji o atrakcjach kulturowych na Ziemi Raciborskiej, czyli 14 tablic zbiorczych (pylonów) z opisem zabytków w danej gminie, ogólnym opisem projektu i mapą za zbliżeniem gminy, 52 tablice informacyjne o obiektach atrakcyjnych kulturowo z opisem obiektu w 4 językach, 2 tablice o obszarach atrakcyjnych kulturowo, 120 tablic kierunkowych w ruchu drogowym i 163 tablice  w ruchu pieszym. Tablice zostały zamontowane na obszarze całego powiatu raciborskiego – w 8 gminach, partnerach projektu. Projekt został zrealizowany i zakończony.

2. Projekt pn. "Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów Ziemi Raciborskiej na targach turystycznych”

Całkowity koszt projektu wynosi 236 154,89 zł. Jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt pt. "Oaza pereł śląskiego gotyku – promocja markowych produktów Ziemi Raciborskiej na targach turystycznych" promuje główne markowe produkty turystyczne ziemi raciborskiej, czyli odnawiane i restaurowane – Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach oraz Zamek Piastowski w Raciborzu. Celem projektu jest promocja markowych produktów turystycznych Ziemi Raciborskiej poprzez udział w najważniejszych krajowych targach turystycznych i targach zagranicznych w Berlinie w latach 2010 – 2011. W ramach projektu zostały wykonane i rozprowadzone na targach materiały i gadżety promocyjne.

II. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

1. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt projektu wyniósł 23 600 000,00 zł. Na potrzeby realizacji projektu Powiat Raciborski uzyskał środki w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego RPO WSL 2007 – 2013 w kwocie 19 998 640 zł, co stanowi 84,74% dofinansowania oraz środki własne beneficjenta: 3 601 360 zł. Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej służące szeroko rozumianej edukacji kulturowej. Prace budowlane obejmują niezbędne roboty budowlano – konstrukcyjne oraz instalacyjno – wyposażeniowe.

2. Dotacje celowe na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury finansowanych ze środków budżetu Powiatu Raciborskiego w latach 2009 – 2010.

2009 rok

1) Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXX/308/2009 z dnia  31 marca 2009 r. udzielono dotacji w kwocie 25.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jerzego w Sławikowie na realizację zadania p.n. „Remont elewacji zabytkowego kościoła św. Jerzego w Sławikowie z wymianą rynien i odwodnieniem fundamentów”.

2) Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXX/307/2009 z dnia 31 marca 2009 r. udzielono dotacji w kwocie 25.000 zł Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich na realizację zadania p.n. „Renowacja ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych kościółka drewnianego p.w. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich wraz z konserwacją drewnianego dachu i elewacji zewnętrznej”.

2010 rok

1) Na postawie Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLVIII/466/2010 z dnia 28 września 2010 r. udzielono dotacji w kwocie 25.000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu na realizację zadania p.n. „Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba w Raciborzu – realizacja I-go etapu”.

 

oprac.p

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

2 KOMENTARZE

  1. Zdaje się że Starostwo przypisuje sobie nie swoje zasługi ! Nie ma żadnego udziału w remoncie opactwa i kościoła w Rudach.85% potrzebnych pieniędzy wyłożyła Diecezja Gliwicka a reszta to dofinansowanie z Unii.Gdzie tu jest coś ze Starostwa ? Może pan Starosta wytłumacz gdzie tu są załugi jego Urzędu ?

  2. opat

    Hajduk przyjechał do rudzkiego opactwa, ukląkł, przeżegnał się i to już wystarczy by przypisac wkład starostwa do inwestycji.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here